วันจันทร์, มิถุนายน 1, 2020
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม.บูรพา กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้ ว่า เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ที่ผ่านมา ภาครัฐเอง ได้พยายามแก้ปัญหา แต่ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขรับภาระหนักอยู่คนเดียว ทั้งที่เป็นปัญหาระดับโลก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกองค์กรรัฐ ในส่วนของภาคประชาชน แน่นอนว่าจำนวนมาก มีความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐ แต่สิ่งที่ลืมนึกถึงคือเรื่องบทบาทของพลเมืองที่ควรจะเป็น ส่วนสำคัญเป็นเพราะประเทศไทย ไม่เคยเจอวิกฤติแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า หน้าที่ของพลเมืองต้องทำอย่างไร กลายเป็นคาดหวังจากภาครัฐอย่างมากๆ ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งเคยเจอวิกฤติมาแล้วทุกรูปแบบ ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ กลับมาดูที่ประเทศไทย เรากลับพบข่าวผีน้อยไม่ยอมกักตัวเอง แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ ต้องทำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม จากนี้ เราต้องมาทบทวนแล้วว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง...

News

วันนี้ (27 พ.ค. 63)  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า “ตามที่ตนได้มีนโยบายให้สำนักงาน กศน.ขับเคลื่อน กศน.สู่ “กศน.WOW” โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : Good Teacher ในการเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน.  โดยการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งตนได้เคยรับปากในการสร้างขวัญกำลังใจการพัฒนาครูกศน.ให้ด้วยการเร่งดำเนินการ เรื่อง การหาอัตราตำแหน่งการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ข้าราชการครูกศน.ในจำนวน 891 อัตราให้ได้ โดยแบ่งสัดส่วนให้กลุ่มลูกจ้างกศน.มีสิทธิ์สอบ จำนวนร้อยละ 80 เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่มลูกจ้างก่อน และเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาสอบอีก ร้อยละ 20...
(1 พ.ค.63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ และการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. ในการร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทย ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ กล่าวตอนหนึ่งว่า " เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ.2567 ประเทศไทยจะมีประชากร “ผู้สูงอายุ”เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 14...
(1 พฤษภาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดอบรม “การใช้โปรแกรม/ระบบ/สื่อ สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดขึ้น โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการอบรมผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมพระขรรค์เพชร อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม/ระบบ/สื่อ สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 1-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น เป็นหนึ่งในโครงการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ด้วยระบบดิจิทัล สช. ที่รวมแหล่งการเรียนการสอนออนไลน์ของสถานศึกษาเอกชน ร่วมเป็นเครือข่าวร่วมแชร์ข้อมูลในการเรียนออนไลน์ ทั้งแบบออนไลน์ Real time และบันทึกเทป...
(22 เมษายน 2563) ตามที่ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เดินหน้าปรับแผนการเรียนรู้ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยนำการเรียนในรูปแบบการศึกษาออนไลน์ มาเป็นอีกช่องทางสำคัญในการบริหารจัดการเรียนรู้ และเสริมทักษะความรู้ให้กับผู้เรียนถึงบ้าน นับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ไปแล้วนั้นพบว่ามีผู้สนใจเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากเพราะการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยการศึกษาไม่หยุดชะงัก ทดแทนการเรียนในห้องเรียนได้ นับเป็นทางออกที่สอดรับกับสถานการณ์ ช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติและไม่เสียโอกาสในการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนใหม่ รวมทั้งการพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน “เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้” เพราะ “โรงเรียนหยุด...
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่งต่อความห่วงใยถึงประชาชน ย้ำ! ขอให้ทุกท่านดูแล รักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ ผ่านรายการอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ "เสมา3 ต้านโควิด" ณ สตูดิโอ ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (รังสิต) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้ ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ.เปิดเผยว่า “ ในขณะที่ประเทศไทยของเรากำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างรุนแรง กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงการส่งต่อความรู้สู่น้องๆ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนของเราอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีนโยบายให้สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับ จัดการศึกษาออนไลน์ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและประชาชนให้สามารถเข้าใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยหวังว่าการเรียนออนไลน์จะเป็นการสร้างความรู้แก่ทุกคนได้อย่างเหมาะสม นอกจากจะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วยังสามารถการสร้างโอกาสทั้งด้านการศึกษาและเสริมทักษะอาชีพต่างๆได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยการศึกษาและการเรียนรู้ต่างๆไม่หยุดชะงัก ทดแทนการเรียนในห้องเรียนได้...

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด