วันศุกร์, กรกฎาคม 17, 2020
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม.บูรพา กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้ ว่า เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ที่ผ่านมา ภาครัฐเอง ได้พยายามแก้ปัญหา แต่ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขรับภาระหนักอยู่คนเดียว ทั้งที่เป็นปัญหาระดับโลก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกองค์กรรัฐ ในส่วนของภาคประชาชน แน่นอนว่าจำนวนมาก มีความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐ แต่สิ่งที่ลืมนึกถึงคือเรื่องบทบาทของพลเมืองที่ควรจะเป็น ส่วนสำคัญเป็นเพราะประเทศไทย ไม่เคยเจอวิกฤติแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า หน้าที่ของพลเมืองต้องทำอย่างไร กลายเป็นคาดหวังจากภาครัฐอย่างมากๆ ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งเคยเจอวิกฤติมาแล้วทุกรูปแบบ ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ กลับมาดูที่ประเทศไทย เรากลับพบข่าวผีน้อยไม่ยอมกักตัวเอง แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ ต้องทำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม จากนี้ เราต้องมาทบทวนแล้วว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง...

News

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. และ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทํางาน รมช.ศธ. แถลงข่าวผลงานการทํางาน “1 ปี ณ วังจันทรเกษม สะท้อนงาน สะท้อนคน กับ กนกวรรณ วิลาวัลย์” พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ...
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. เปิดเผยว่า “ หัวใจหลักที่สำคัญอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย คือ การปลูกฝังส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายในการเข้าถึง และสะดวกในการใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ซึ่งขอชื่นชมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่นี่ ที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจัดกิจกรรมการอ่านให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนสามารถอ่านและเรียนรู้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทุกช่วงวัย เช่น การนำสรุปแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอและจังหวัดมาออกแบบติดไว้บนโต๊ะอ่านในหนังสือ การจัดทำฐานข้อมูลหนังสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ผ่านคิวอาร์โค้ดและการจัดทำเป็น E-Book ให้ประชาชนสามารถศึกษาผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นกัน ดังนั้นห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้จะมีชีวิตได้ ควรจะต้องปรับวีธีการในกระบวนการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนอยากเข้ามาเรียนรู้อยู่เสมอ ด้วยการจัดกิจกรรมนำความรู้ เช่น จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดย...
(10 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ นายพะโยม  ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. และคณะทำงาน โดยมี นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า “ตนมีความตั้งใจในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 77...
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรมว.ศธ.นายพะโยม  ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรมช.ศธ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. และคณะทำงาน โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นางสาวมนต์สุดา  เกรียงไกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง นางสาวนภา  จิโรภาส  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในพื้นที่ให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์...
(9 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารมช.ศธ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ นายพะโยม  ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” ขุนเขาพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเกษร  ธานีรัตน์...

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด