วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2019
ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวถึงอนาคตรัฐบาล “บิ๊กตู่” หลังเลือกตั้ง ระบุว่า เรื่องเพิ่งเริ่มอย่าไปมองในแง่ลบนัก รอดูละครหลังจากนี้ก่อนว่าจะไปอย่างไรต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเข้ามาคัดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วยตัวเอง ก็น่าจะมีการพิจารณาตรงนี้มากขึ้น เพราะงานข้างหน้าไม่ได้หมู งานที่จะต้องทำต่อไปเป็นงานใหญ่ คิดว่า พล.อ.ประยุทธ์น่าจะไม่อยากเปลืองตัว เพราะหากบริหารงานไม่ดีก็จะต้องโดนด่า คิดว่าน่าจะมีการเตรียมการทำงาน และพิจารณาเลือกสมาชิกที่จะเข้ามาเป็น ครม.อย่างดีที่สุด ไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองเสนอชื่อมาก็เลือกตามนั้น น่าจะต้องมีการพูดคุยและหารือร่วมกันก่อน คงจะประนีประนอมกันไปในลักษณะที่ให้อยู่ แต่คงทำได้ไม่ง่าย เพราะเรื่องการเมืองก็อย่างที่รู้ๆ กันอยู่ มีแต่หน้าเก่าๆ แม้จะมีหน้าใหม่เข้ามาบ้าง ก็ไม่รู้ว่าจะพูดรู้เรื่องหรือไม่ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ แต่เชื่อว่าน่าจะมีวิธีในการทำงานร่วมกันได้ แม้จะมาจากหลายพรรคการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ก็น่าจะมีการบริหารความเสี่ยงของตัวเองอยู่ ถ้าจะเอาให้ได้ดั่งใจทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ ทำให้ ครม.น่าจะผสมผสานกันไป...

News

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลหลักฐานในโซเชียลมีเดียอย่างมากมาย กรณี ช่อ-พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากในเฟสท์บุ๊ก @Pannika Chor Wanich ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควร อันเป็นพฤติการณ์หรือการกระทำที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งสมาคมฯได้นำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ พ.ศ.2561 ข้อ 28 กำหนดว่าการดําเนินการแก่ สส.ว่ากระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ซึ่งตามข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2553 กำหนดให้มี “คณะ คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร” ขึ้นมาเพื่อพิจารณา สอบสวน วินิจฉัยคําร้องเรียนและลงโทษตามระเบียบแห่งข้อบังคับ ซึ่งในกรณีที่คณะกรรมการมีมติว่าเป็นความผิดไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษโดยการตักเตือน ตําหนิ ให้ขอโทษต่อที่ประชุมตามที่คณะกรรมการกําหนด...
นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงว่า พรรคเพื่อไทยมีการประชุมวิปฝายค้าน และการประชุมพรรคเพื่อวางตัวบุคคลในการอภิปรายในวันประชุมสภาฯวันที่26มิ.ย. เรื่องสำคัญที่พรรคให้ความสำคัญ คือ ประเด็นที่จะพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศ เพราะมีเอกสารมาให้ทางสภาฯพิจารณา ต้องดำเนินการเนื่องจากเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าเลย เช่น ด้านการปฏิรูปสื่อ ที่สื่อกลับถูกริดรอนสิทธิ เสรีภาพ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ที่ไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องนาฬิกายืมเพื่อน ที่ไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน อย่างนี้ถือว่าเป็นการปฏิรูปประเทศหรือไม่ ด้านนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า การประชุมสภาฯ วันพุธที่ 26 มิ.ย. ที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00น. พรรคเพื่อไทยมีกระทู้สด และกระทู้ถามทั่วไปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าเกษตร และการขุดลอกคูคลอง และอื่นๆ แต่เรื่องที่สำคัญคือ การรับทราบแผนการปฏิรูปประเทศที่จะต้องรายงานให้สภาฯรับทราบกันทุกๆ 3 เดือน ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านจะใช้เวลาอภิปรายรวมกันประมาณ 5-6 ชั่วโมง...
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงทิศทางการทำงานของพรรคในงาน “เจาะใจพรรคภูมิใจไทย แนวนโยบายพรรคภูมิใจไทยที่พรรคจะผลักดันให้เป็นนโยบายรัฐบาลใหม่” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ใจความว่า พรรคต้องการทำงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่พรรคหาเสียง ถ้าได้ดูแลในส่วนนั้น ย่อมสามารถผลักดันนโยบายแก่ประชาชนได้ นอกจากนั้น ที่ตนอยากเห็นคือ ไทยแลนด์เฟิร์ส(Thailand First) หลายประเทศทำได้ ไทยก็ต้องทำได้ ข้อเท็จจริง คือ คนไทยทำอะไรได้ตั้งหลายอย่าง แต่กลับไปซื้อ ไปใช้ของนอกกัน ทั้งที่ควรนำเงินนั้นมาใช้จ่ายในประเทศ เสริมรากฐานประเทศให้มั่นคง นายอนุทิน ยังพูดถึงโครงการ EEC ว่า เป็นโครงการที่ดีและไม่มีใครหยุดได้ แต่เสนอให้ส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่อื่นด้วย เพื่อกระจายการพัฒนา ในเรื่องกัญชา พรรคไปคุยกับหลายภาคส่วนและพบว่ากัญชาเป็นยาทางเลือก ต้องเริ่มต้นจากการให้คนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ก่อน ให้เดินเข้าร้านขายยา ไปหาแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย แล้วสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทำจากกัญชาได้ นายอนุทินยังพูดถึงนโยบายด้านการท่องเที่ยว ว่า ที่บุรีรัมย์ในอดีตตำน้ำกิน มันคือความแห้งแล้งที่เคยเกิดขึ้น...
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 มีผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวนทั้งสิ้น 3,140,409 ราย   ซึ่งได้ผลิตบัตรสวัสดิการฯ แล้ว จำนวน 3,121,307 ราย และได้แจกบัตรสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิซึ่งได้นำไปใช้จ่ายแล้ว จำนวน 3,046,447 ใบ คิดเป็นร้อยละ 97 ต่อบัตรที่ผลิต (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)   หากผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงตน เพื่อรับบัตรได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด /กรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนไว้...
ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นไม่รับคำร้อง คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ที่ร้อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการแต่งตั้งบุคคล ซึ่งไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยศาลเห็นว่ากรณีนี้ เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ เพื่อสรรหาบุคคลไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ จึงไม่ใช่การกระทำทางปกครอง  อีกทั้งตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้ คสช. และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงมีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ ผู้ถูกร้องจึงถือเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาสมาขิกวุฒิสภา จึงไม่ใช้เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง และไม่ใช่ข้อพิพาทในการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำร้องที่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไว้พิจารณา

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด