วันพฤหัสบดี, มกราคม 20, 2022
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม.บูรพา กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้ ว่า เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ที่ผ่านมา ภาครัฐเอง ได้พยายามแก้ปัญหา แต่ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขรับภาระหนักอยู่คนเดียว ทั้งที่เป็นปัญหาระดับโลก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกองค์กรรัฐ ในส่วนของภาคประชาชน แน่นอนว่าจำนวนมาก มีความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐ แต่สิ่งที่ลืมนึกถึงคือเรื่องบทบาทของพลเมืองที่ควรจะเป็น ส่วนสำคัญเป็นเพราะประเทศไทย ไม่เคยเจอวิกฤติแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า หน้าที่ของพลเมืองต้องทำอย่างไร กลายเป็นคาดหวังจากภาครัฐอย่างมากๆ ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งเคยเจอวิกฤติมาแล้วทุกรูปแบบ ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ กลับมาดูที่ประเทศไทย เรากลับพบข่าวผีน้อยไม่ยอมกักตัวเอง แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ ต้องทำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม จากนี้ เราต้องมาทบทวนแล้วว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง...

News

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการฝึกเสริมทักษะ กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาการทำเทียนแฟนซี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นายวิชัย จันทร์บุญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง นางรภัสสา กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการเป็นการบูรณาการทำงานการร่วมกัน ระหว่างสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม...
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวต้อนรับพิธีเปิดการประชุมทวิภาคีเพื่อส่งเสริมการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและยุติธรรมระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยในช่วงระหว่างและหลังการระบาดของเชื้อไวรัาโควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom โดยกล่าวว่า แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ขึ้นทะเบียนมีจำนวนกว่า 2.1 ล้านคน โดยแรงงานกัมพูชามีจำนวน 448,492 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในภาคการก่อสร้าง การเกษตร งานบริการต่างๆ การผลิตหรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การค้าส่ง ค้าปลีก และแผงลอยในตลาด ประเทศไทยและกัมพูชามีการลงนามใน MOU ฉบับแรก ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกัน เมื่อปี พ.ศ. 2546 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้การโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานชาวกัมพูชามาทำงานในประเทศไทยเป็นปกติและปลอดภัย...
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ร่วมกับ นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ แคมป์ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง จุดแรกที่ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา มีแรงงานไทย 18 คน และจุดที่สองที่ โครงการก่อสร้างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จังหวัดสมุทรสงคราม...
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสุขาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายอรเทพ อินทรสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา มอบสิทธิในที่ดินทำกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำมูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ นายบุญชอบ กล่าวว่า ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะของท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน เพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา มอบสิทธิในที่ดินทำกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นหนี่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน...
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการหมุนวงล้อ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นสักขีพยานการออกรางวัล “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2564 สลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงแรงงาน รายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ All New MG5 เลขที่ออก 40373 รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก...

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด