วันจันทร์, เมษายน 22, 2019
วันที่ 11 เมษายน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ดินแดง นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ พร้อม นายพรชัย ชูเลิศ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย) ทีมทนายความ ตัวแทนมูลนิธิเกษตรยั่งยืน(ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และไบโอไทย ร่วมกับผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาจากเครือข่าย เข้าพบ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ กรณีครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์ ในระหว่างรอยื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 นายเดชา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้พูดคุยเปิดใจถึงจุดยืนของทั้งสองฝ่าย ทาง ปปส.เข้าใจว่าตนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง แต่ทำให้กับผู้ป่วย ยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการตีความหมายต่างกัน สำหรับการจับกุมนายพรชัย...

News

(22 เม.ย.62) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น.ศาลปกครองกลางมีคำสั่งนัดสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมาศาลปกครองกลาง เพื่อไต่สวนคำขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อระงับคำสั่งขึ้นค่ารถเมล์ทั้งระบบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควร ตาม ม.9(1) แห่ง พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 ในการไต่สวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างงัดข้อมูล ข้อเท็จจริงมาต่อสู้คัดค้านกันอย่างดุเดือด ไม่มีใครยอมใคร โดยเฉพาะต้นทุนค่าพลังงานในเรื่องราคาน้ำมันดีเชลกับราคาก๊าซ LNG ที่ยังไม่มีการผกผันในทิศทางที่สูงขึ้นแต่อย่างใด แต่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของค่าเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานลูกจ้างเกือบ 50% การจะผลักภาระมาให้คนยากคนจนจึงไม่เป็นธรรม ถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินสมควร ฯลฯ เมื่อไต่สวนเสร็จแล้วสุดท้ายศาลปกครองกลาง จะมีคำสั่งเรียก ขสมก.และ บขส.เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีนี้ด้วย และให้ผู้ประกอบการเอกชนสามารถยื่นคำร้องเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดได้ หลังจากนั้นศาลกำหนดว่าจะมีคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นี้ ภายหลังการไต่สวนเสร็จ นายศรีสุวรรณ ยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีสั่งให้เรียกคืนสัมปทานการเดินรถของเอกชนที่หมดอายุทั้งหมดมาดำเนินการเอง โดยเฉพาะรถร่วม...
แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวถึงโรคลมแดด หรือ Heat Stroke ว่าเป็นความผิดปกติของร่างกายที่สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นจากการเผชิญกับสภาพอากาศที่มีความร้อนสูง เช่น การออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดเป็นเวลานาน ซึ่งพบว่ามีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้นในฤดูร้อน อาการจะเริ่มจากอุณหภูมิร่างกายค่อยๆ สูงขึ้น เมื่อเกิน 40 องศาเซลเซียส ร่างกายจะไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้รู้สึกผิดปกติ กระสับกระส่าย ซึม สับสน ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว หายใจหอบ ตัวแดง ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ ทั้งนี้เมื่อพบผู้ที่มีอาการจากโรคลมแดด ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว แพทย์หญิงไพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเสี่ยงของโรคลมแดดได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงประชาชนทั่วและผู้ป่วยระยะพักฟื้น สำหรับการป้องกัน สามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือกลางแจ้งเป็นเวลานาน หากสามารถเลี่ยงได้ ควรเลือกเวลาที่ต้องการทำกิจกรรมในช่วงเช้ามืด...
(22 เม.ย.62) ศาลปกครองได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 2038/2551, 107/2552, 1379/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 366-368/2557 ระหว่าง บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง ซึ่งขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จากเรื่องเดิมที่กระทรวงคมนาคมที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ร้องว่า คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดตามข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 64/2551 ให้ผู้ร้องทั้ง 2 คืนเงินค่าตอบแทนและเงินอื่นให้แก่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยอ้างว่าผู้ร้องทั้ง 2...
นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” โดยกล่าวถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์   ในหัวข้อ “บัดดี้โมเดลกัญชาทางการแพทย์” ระบุว่า 1- บัดดี้หมายถึงอะไร ? หมายถึงผู้ป่วยและครอบครัว แพทย์ เภสัชกรและผู้มีประสบการณ์ในการใช้ในชมรมใต้ดิน 2-ทำไมต้องมีบัดดี้? ข้อจำกัดในการให้กัญชา คือแพทย์แผนปัจจุบันไม่เคยใช้ ไม่กล้าใช้ และแม้แต่ได้รับการอบรมสองวันแล้วก็ตาม และแม้แต่มีคำแนะนำว่าควรจะเริ่มต้นใช้อะไร อย่างไร เท่าไหร่และขนาดที่ไม่ควรจะต้องใช้เกิน รวมกระทั่งถึงผลข้างเคียงและปฏิกิริยาระหว่างกัญชากับยาปัจจุบันก็ตาม ยังคงต้องยอมรับว่ายังมีความแยบยลของการใช้มากหลาย ที่ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ 3- จะเริ่มต้นโครงการบัดดี้ได้อย่างไร? การเริ่มอบรมแพทย์แผนปัจจุบันที่จะมาจากจังหวัดหรือเขตต่างๆทั่วประเทศต้องมีประชาชนในชมรมใต้ดินที่มีประสบการณ์เข้าอบรมด้วยและจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ชมรมใต้ดินจะได้ทราบถึงข้อจำกัดและประโยชน์ที่จะได้รับ ถ้ามีการควบรวมการใช้ของยาปัจจุบันกับกัญชาเข้าด้วยกัน แพทย์แผนปัจจุบันสามารถบอกข้อควรระวังในการใช้กัญชากับผู้ป่วยในภาวะต่างๆได้ 4-ใครจะเป็นผู้สั่งจ่ายยากัญชากับผู้ป่วย? ตามกฎหมายจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแต่วิธีการกระบวนการและการติดตามควรจะกระทำร่วมกันระหว่างคู่บัดดี้ 5-ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นและซับซ้อนจะมีวิธีทางแก้อย่างไร? โรคหรือภาวะที่เกิดขึ้นและจะนำกัญชามาใช้นั้น หลายโรคมีความซับซ้อนมาก เช่นโรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน และผู้ป่วยหลายรายมีอาการทางจิตประสาทอยู่แล้วหรือมีอาการในภายหลังซึ่งเกิดจากผลข้างเคียงของยาปัจจุบัน ในกรณีนี้ต้องมีบัดดี้ระดับอาวุโสขึ้นทั้ง 2 ด้านในการให้คำปรึกษาทางด้านตัวโรค ตัวอย่างล่าสุดคือมีผู้ป่วยสมองเสื่อมได้รับกัญชาและมีอาการสดชื่นขึ้นจากที่นอนสามวัน ตื่นสี่วันกลายเป็นสามารถตื่นขึ้นและกระชับกระเฉงได้ และนอนตามปกติ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการที่นอนมากในขณะแรกนั้นเนื่องจากในสมองมีขยะมาก การนอนจะเป็นการช่วยระบายขยะออกจากสมอง ในคนไข้รายนั้น เมื่อเริ่มใช้กัญชาน่าจะเป็นที่การระบายขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่หลังจากที่ผู้ป่วยกระฉับกระเฉงขึ้นอาการของโรคจะแสดงออกได้ชัดเจนขึ้นคือเรื่องของความจำจะมีการถามซ้ำถามซาก และเกิดความโกลาหลในครอบครัว ดังนั้นต้องเข้าใจ...
เมื่อวันที่ 21 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศขณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมงานพันธุ์บุรีรัมย์ จัดขึ้นวันนี้ เป็นวันสุดท้าย ตลอดทั้งวัน นายอนุทิน ได้เข้าไปทักทายผู้ป่วย, แพทย์, พยาบาล ณ จุดลงทะเบียนครองครองกัญชาทางการแพทย์ จากนั้น ได้ฟังบรรยายเรื่องสรรพคุณของกัญชาทางการแพทย์ ตามส่วนจัดแสดงต่างๆ ต่อมา นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ ผลักดันให้กัญชาทางการแพทย์เป็นวาระแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์กัญชา รวมถึงผลักดันให้มีการตั้งกองทุนกัญชา ซึ่งนายอนุทินรับข้อเสนอ พร้อมระบุว่า จากที่เดินเก็บความรู้ภายในงาน ตนรับข้อเสนอมามากมาย การบ้านล้นมือ แต่หลักๆ คือทุกคนอยากให้กฎหมายกัญชา ผ่อนปรนมากขึ้น นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ความสำเร็จของงานพันธุ์บุรีรัมย์ แสดงให้เห็นว่า นโยบายของพรรคภูมิใจไทยถูกใจประชาชน และประชาชนตื่นตัว เปิดรับกัญชา ส่วนสำคัญเกิดจากความเข้าใจว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ ใช้รักษา...

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด