วันอังคาร, สิงหาคม 3, 2021
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม.บูรพา กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้ ว่า เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ที่ผ่านมา ภาครัฐเอง ได้พยายามแก้ปัญหา แต่ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขรับภาระหนักอยู่คนเดียว ทั้งที่เป็นปัญหาระดับโลก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกองค์กรรัฐ ในส่วนของภาคประชาชน แน่นอนว่าจำนวนมาก มีความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐ แต่สิ่งที่ลืมนึกถึงคือเรื่องบทบาทของพลเมืองที่ควรจะเป็น ส่วนสำคัญเป็นเพราะประเทศไทย ไม่เคยเจอวิกฤติแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า หน้าที่ของพลเมืองต้องทำอย่างไร กลายเป็นคาดหวังจากภาครัฐอย่างมากๆ ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งเคยเจอวิกฤติมาแล้วทุกรูปแบบ ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ กลับมาดูที่ประเทศไทย เรากลับพบข่าวผีน้อยไม่ยอมกักตัวเอง แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ ต้องทำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม จากนี้ เราต้องมาทบทวนแล้วว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง...

News

วันที่ 3 ส.ค. 64 นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ "สาธารณสุข ร่วมกับ คมนาคม" ส่งผู้ป่วยโควิด19 กลุ่มสีเขียว ในพื้นที่สีแดงเข้มกลับภูมิลำเนา ซึ่งหลายจังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการที่เคร่งครัด ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญสามารถนำผู้ป่วยโควิด เดินทางกลับภูมิลำเนาและเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลเป็นรอบที่ 3 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนต่างขอบคุณรัฐบาลที่อำนวยความสะดวกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิดที่ประสงค์จะเดินทางขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา จังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 1330 กด 15 โดยกระทรวงคมนาคม จัดรถบริการส่งทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์     
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวธนพร ศรีวิราช ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมมอบครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และเป็นกำลังใจให้บุคลากรของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลเริ่มขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ในการรับมือกับวิกฤติโควิด ในวันนี้ตนเองพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เดินทางไปมอบครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและไม่ให้แพร่กระจายไปยังผู้ป่วยอื่น ๆ นอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว จะได้มอบข้าวกล่องเพิ่มเติมให้อีกจำนวน 200 กล่อง...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการวัคซีนโควิด - 19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33 จังหวัดชลบุรี ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการวัคซีนโควิด - 19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33 จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม...
คุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ชุด PPE จำนวน 400 ชุด แอลกอฮอล์ จำนวน 325 แกลลอน เครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่ม ข้าวกล่อง และสิ่งของจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด 19  มอบให้แก่โรงพยาบาลสนามอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญรับมอบ สำหรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ เป็นคนอำนาจเจริญโดยกำเนิด ได้เล็งเห็นความสำคัญของภารกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน  รวมทั้งชาวอำนาจเจริญที่ไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงแล้วติดเชื้อ ประสงค์ขอเดินทางกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาจำนวนมาก ทำให้ทางโรงพยาบาลมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับใช้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น คุณสุขสมรวย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน ตลอดทั้งเดือนกรกฏาคมและเดือนสิงหาคม รวมทั้งมอบน้ำดื่มกว่า 1...
รมช.แรงงาน ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เน้นย้ำ แรงงานทุกกลุ่มต้องได้รับบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม และนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กร สมาคมคนพิการ เพื่อบูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานในการพัฒนาทักษะฝีมือและส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ...

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด