วันจันทร์, ตุลาคม 5, 2020
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม.บูรพา กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้ ว่า เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ที่ผ่านมา ภาครัฐเอง ได้พยายามแก้ปัญหา แต่ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขรับภาระหนักอยู่คนเดียว ทั้งที่เป็นปัญหาระดับโลก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกองค์กรรัฐ ในส่วนของภาคประชาชน แน่นอนว่าจำนวนมาก มีความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐ แต่สิ่งที่ลืมนึกถึงคือเรื่องบทบาทของพลเมืองที่ควรจะเป็น ส่วนสำคัญเป็นเพราะประเทศไทย ไม่เคยเจอวิกฤติแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า หน้าที่ของพลเมืองต้องทำอย่างไร กลายเป็นคาดหวังจากภาครัฐอย่างมากๆ ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งเคยเจอวิกฤติมาแล้วทุกรูปแบบ ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ กลับมาดูที่ประเทศไทย เรากลับพบข่าวผีน้อยไม่ยอมกักตัวเอง แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ ต้องทำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม จากนี้ เราต้องมาทบทวนแล้วว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง...

News

(5 ตุลาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาเอกชน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งดูแลโรงเรียนเอกชนในจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี เข้าร่วมกว่า 150 คน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า การเปิดเวทีในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนในการนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาเอกชน และสร้างมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคบนพื้นฐานที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดการศึกษาเอกชนให้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป และสำหรับความคิดเห็นที่ผู้ปกครองได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะนั้น มีหลายมิติ อาทิ ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1. จัดให้มีระบบการแนะแนวและให้คำปรึกษาหลากหลายช่องทาง...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยชาวสวนลำไยในจังหวัดจันทบุรี เร่งหามาตรการการนำเข้าแรงงานกัมพูชาเข้ามาเก็บผลผลิตลำไยที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือประเด็นการนำเข้าแรงงานกัมพูชามาเก็บลำไยในจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน ให้การต้อนรับ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือประเด็นการนำเข้าแรงงานกัมพูชามาเก็บลำไยในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์น ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน...
วันนี้ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ปี พ.ศ. 2564-2565 ของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมของส่วนราชการ...
นายกรัฐมนตรี เปิดงานมหกรรมล้านงานเพื่อล้านคน Job Expo Thailand 2020 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Job Expo Thailand 2020 พร้อมด้วย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น...
วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติได้จัดกิจกรรมบริการประชาชนโดยนำสาขาอาชีพเสริมที่น่าสนใจ เป็นที่ต้องการของตลาด ต้นทุนต่ำ สามารถนำไปจำหน่ายได้จริง ได้แก่ การทำสลัดโรล การทำโดนัทจิ๋ว และการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย มาจัดสาธิตให้กับ กลุ่มสามวัยในพื้นที่อำเภอเชียงแสน และอำเภอใกล้เคียง ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียน และกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 117 คน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานฯ ได้ปฏิบัติทำจริง เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย พร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับผู้สูงอายุ และเป็นสร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียนและแรงงานนอกระบบ อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ...

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด