วันอาทิตย์, มิถุนายน 28, 2020
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม.บูรพา กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้ ว่า เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ที่ผ่านมา ภาครัฐเอง ได้พยายามแก้ปัญหา แต่ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขรับภาระหนักอยู่คนเดียว ทั้งที่เป็นปัญหาระดับโลก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกองค์กรรัฐ ในส่วนของภาคประชาชน แน่นอนว่าจำนวนมาก มีความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐ แต่สิ่งที่ลืมนึกถึงคือเรื่องบทบาทของพลเมืองที่ควรจะเป็น ส่วนสำคัญเป็นเพราะประเทศไทย ไม่เคยเจอวิกฤติแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า หน้าที่ของพลเมืองต้องทำอย่างไร กลายเป็นคาดหวังจากภาครัฐอย่างมากๆ ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งเคยเจอวิกฤติมาแล้วทุกรูปแบบ ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ กลับมาดูที่ประเทศไทย เรากลับพบข่าวผีน้อยไม่ยอมกักตัวเอง แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ ต้องทำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม จากนี้ เราต้องมาทบทวนแล้วว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง...

News

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ กศน.อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นางนงนุช ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภองาว ตลอดจนครูและบุคลากร ให้การต้อนรับและบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563...
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ). พร้อม ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งเป็นประธาน เปิดปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา 2563 ผ่าน เฟชบุค ไลท์ ไปยังนักศึกษา และสถานศึกษาของ กศน.ทั่วประเทศ ณ เรือนมิชชันนารี สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายชัยณรงค์...
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรมช.ศธ ณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ สำนักงาน กศน.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใต้สถานการณ์โรคแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร...
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ) พร้อมด้วย  ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. และนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของ กศน. และ สช. ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนพกนก บุรุษนันทน์ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์  และนางพรนิภา เลาศรี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน...
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ เจ้าหน้าที่...

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด