วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 26, 2021
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม.บูรพา กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้ ว่า เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ที่ผ่านมา ภาครัฐเอง ได้พยายามแก้ปัญหา แต่ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขรับภาระหนักอยู่คนเดียว ทั้งที่เป็นปัญหาระดับโลก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกองค์กรรัฐ ในส่วนของภาคประชาชน แน่นอนว่าจำนวนมาก มีความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐ แต่สิ่งที่ลืมนึกถึงคือเรื่องบทบาทของพลเมืองที่ควรจะเป็น ส่วนสำคัญเป็นเพราะประเทศไทย ไม่เคยเจอวิกฤติแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า หน้าที่ของพลเมืองต้องทำอย่างไร กลายเป็นคาดหวังจากภาครัฐอย่างมากๆ ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งเคยเจอวิกฤติมาแล้วทุกรูปแบบ ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ กลับมาดูที่ประเทศไทย เรากลับพบข่าวผีน้อยไม่ยอมกักตัวเอง แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ ต้องทำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม จากนี้ เราต้องมาทบทวนแล้วว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง...

News

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร จังหวัดพะเยา เสริมสร้างความเข้มแข็งหลักประกันความมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งพาตนเองได้         เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร จังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย                       ...
นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้ นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาอาชีพออนไลน์และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีนายกษิพัฒ ภูลังกา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ได้กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฯ ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) ตอนหนึ่งว่า “การประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรการศึกษาอาชีพออนไลน์และพัฒนาเว็บไซต์ในการเป็นสื่อกลางการจัดการศึกษาในครั้งนี้ นับว่ามีส่วนสำคัญในการตอบโจทย์ความต้องการในการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะการกำหนด Agenda ให้ชัดเจน เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในเรื่องต่าง...
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการตรวจคัดกรองโควิด – 19 เชิงรุกในสถานประกอบการ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามระดับความรุนแรงที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 เชิงรุกในสถานประกอบการสำหรับพื้นที่เสี่ยง โดยมีจำนวนผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรอง จำนวน 232 คน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของ...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร” ในโครงการของขวัญจากใจกระทรวงแรงงาน “รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า” ภายใต้แนวคิด แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” เพื่อให้บุคคลากรในสถานประกอบกิจการ อันประกอบด้วยลูกจ้าง นายจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ของการลดการประสบอันตรายและโรคเนื่องจากการทำงานลงหรือไม่เกิดขึ้น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมความปลอดภัย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวต้อนรับ และนายวรรณรัตน์...
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์ นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน Building Thailand Digital Workforce ซึ่งภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การเปิดตัวสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับกำลังแรงงานการเปิดตัว DSD App ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมการให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไว้ในแอปเดียว และเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมมอบโอวาทให้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนาจำนวน 100 คน โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวรายงาน และผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว   ศาสตราจารย์...

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด