Sharing

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์(ภาคเหนือ) ให้กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรระดับตำบล ของลำปางและภาคเหนือ ที่ห้องประชุมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ซึ่งมีผู้ป่วย-ผู้แทนหน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังเกือบหนึ่งพันคน เกินเป้าที่ตั้งไว้ในตอนแรกเพียง 300 คนเท่านั้น

นายประพัฒน์ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า เป็นเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกร ให้ได้รับทราบถึงมาตรการของรัฐบาล เกี่ยวกับองค์ความรู้และวิชาการด้านกฎหมาย กระบวนการผลิต รวมทั้งการปลูก และใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อรักษาโรค ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างต่อเนื่องด้วย

นายประพัฒน์ ได้ย้ำว่าการจัดโครงการฯครั้งนี้ ต้องการให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ป่วย ได้มีโอกาสเข้าถึงยาที่สกัดจากกัญชาได้ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด กัญชา กัญชง กระท่อม ถือเป็นสมุนไพรโบราณมีมาก่อนที่จะมีองค์การเภสัชกรรม ก่อนจะมีกระทรวงสาธารณสุข คนไทยสมัยโบราณมีการใช้รักษาโรคมายาวนานมาก เพียงแต่ระยะหลังถูกกฎหมายกดเอาไว้เท่านั้น ทำให้สิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาไม่ได้ และรอวันสูญพันธุ์ไปในที่สุด เพราะมีแต่ตัดทิ้งแต่ห้ามปลูก

ซึ่งสภาเกษตรกรฯ ต้องการให้มีการปลูกในเครือข่ายของเกษตรกร เพื่อนำไปใช้รักษาตัวเองรักษาคนในเครือข่ายในพื้นที่ แต่ต่อต้านการผูกขาดทุกรูปแบบ และไม่เห็นด้วยกับการปลูกเสรีกัญชา100% เพราะจะเปิดโอกาสให้นายทุนมาหาประโยชน์ สุดท้ายคนจนที่ต้องการยาที่สกัดจากกัญชา ก็ต้องกลับมาซื้อในราคาแพงอยู่ดี

“การสัมมนาในวันนี้ ได้มีการให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์ และการเพาะปลูก การผลิตยาและการรักษาโรค และฟังประสบการณ์จากผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาโรคจนอาการดีขึ้น รวมถึงเรื่องกระบวนการและระบบการจัดการจังหวัดต้นแบบการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการขึ้นทะเบียนตามบทเฉพาะกาล และร่วมกันจัดทำแผนปฎิบัติการจังหวัดต้นแบบการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ต่อไป”


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here