Sharing

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศพบว่าภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร จะเกิดพายุฤดูร้อน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายนนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงวันดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะและต้นไม้ริมข้างทางให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง

ทั้งนี้ หากสถานการณ์รุนแรงให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here