Sharing

กองทัพเรือ เปิดเผยกรณีการสร้างที่พักอาศัยลอยน้ำ ที่อยู่กลางทะเลห่างจากเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งล่าสุด กองทัพเรือได้เคลื่อนย้ายที่พักอาศัยลอยน้ำแล้ว โดยการดำเนินการทุกขั้นตอน มีผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการประกอบบ้าน ทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิค จากกองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ 3 นักประดาน้ำ รวมถึงบุคลากรจากบริษัทที่ได้ดำเนินการติดตั้งที่พักอาศัยลอยน้ำดังกล่าวร่วมดำเนินการ ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการเสียหายต่อวัตถุพยานที่ใช้ประกอบการดำเนินคดี

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติ เรือหลวงมันใน ได้ทำการลากส่วนบนซึ่งเป็นส่วนที่พักอาศัยกลับเข้าฝั่งแล้ว ไม่มีอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กองทัพเรือ ยืนยันจะ การดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และพยายามรักษาวัตถุลอยน้ำดังกล่าวให้ดีที่สุด และมีความปลอดภัยมากที่สุด จากนั้นจะส่งมอบให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเก็บรักษาเพื่อใช้เป็นวัตถุพยานในการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ กองทัพเรือ ยืนยันจะ การดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และพยายามรักษาวัตถุลอยน้ำดังกล่าวให้ดีที่สุด และมีความปลอดภัยมากที่สุด จากนั้นจะส่งมอบให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเก็บรักษาเพื่อใช้เป็นวัตถุพยานในการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อขอบคุณภาพและข้อมูลจาก แจงสี่เบี้ย


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here