Sharing

จากกรณีกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังอยู่ในภาวะฝุ่นตลบ ล่าสุด นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคและแกนนำ เพราะในส่วนตัวก็ยังคงลุ้นเก้าอี้รัฐมนตรี ยอมรับว่าลุ้นในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่นๆ ตามโควต้าของกลุ่มสามมิตร

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ระบุถึง กระแสข่าวมีชื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฏร ว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับเลือกทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฏรหรือไม่ เพราะตนถือว่าเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐ แล้วแต่ผู้ใหญ่จะเลือก หากเห็นว่าทำหน้าที่ตรงไหนเหมาะสมก็สามารถทำได้แล้วแต่พรรคจะมอบหมาย มั่นใจว่าทำได้ทุกหน้าที่เพราะที่ผ่านมา ยอมรับว่าสามารถคุยกับพรรคเพื่อไทยได้ทุกคน ผู้สื่อข่าวสภาจะรู้ดีไม่ว่าตนไม่เคยขาดประชุมครั้งสำคัญ และมาสภาก่อนเวลา ไม่เคยลา อีกทั้งเป็นคนโชคดีที่การทำงานการเมืองก็ได้ทำงานกับรัฐบาลเสมอ


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here