Sharing

นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ที่รู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปไม่ถูกต้องแต่ยังกระทำเพื่อสนองความต้องการสืบทอดอำนาจรัฐประหาร สังคมควรนิ่งเฉยกับผู้จงใจทำผิด หรือประณามและลงโทษผู้ทำผิด จากกรณีที่คสช. ไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา สว. จนพบความผิดปกติที่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาส.ว.ของคสช.ที่ 1/2562 ไม่ปรากฏว่ามีประกาศในเว็บราชกิจจาฯ ส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาส.ว.ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณเป็นประธานไม่มีผลทางกฏหมายเนื่องจากการสรรหาไม่เป็นตามรัฐ ธรรมนูญ ส.ว.ที่ได้รับแต่งตั้งอาจจะเป็นโมฆะ รวมทั้ง ส.ว.เหล่านี้โหวตเลือกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้ว นายกรัฐมนตรีจาก สว. โมฆะ ต้องโมฆะด้วยใช่หรือไม่

นางสาวเกศปรียา กล่าวต่อว่า ตนตามข่าวเรื่องคณะกรรมการสรรหาส.ว.ของ คสช.ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณเป็นประธานมาตั้งแต่ที่ตนเป็นตัวแทนพรรคเพื่อชาติที่ร่วมกับ 7 พรรคฝ่ายต่อต้านสืบทอดอำนาจไปทวงถามรายชื่อคณะกรรมสรรหา สว. ที่ศูนย์บริการประชาชนตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ก่อนวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 1 วัน เนื่องจาก 7 พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเห็นความผิดปกติของการไม่ยอมเปิดเผยชื่อคณะกรรมการเลือก สว. แต่ข่าวนี้ก็เงียบไปไม่มีคำตอบจาก คสช. ฝ่ายสืบทอดอำนาจรัฐประหาร มีเพียงคำให้สัมภาษณ์พลเอกประวิตรที่เป็นข่าวเล็กๆ ว่าจะเปิดเผยโดยไม่กำหนดเวลา แต่เมื่อวานนี้ประชาชนและสื่อได้พบเจอหลักฐานความผิดปกติว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาส.ว.ของคสช.ที่1/2562 ไม่ปรากฏว่ามีการประกาศในเว็บราชกิจจาฯ ซึ่งส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาส.ว.ที่มีพล.อ.ประวิตร เป็นประธานไม่มีผลทางกฏหมาย เนื่องจากการสรรหาไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญ ส.ว.ที่ได้รับแต่งตั้งอาจจะเป็นโมฆะ รวมทั้ง ส.ว.เหล่านี้โหวตเลือกพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้ว ความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์มาจาก สว. ที่อาจจะเป็นโมฆะ ก็จะต้องโมฆะตามไปด้วยใช่หรือไม่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นการสร้างความวุ่นวายสับสนให้บ้านเมืองเพื่อผลประโยชน์ในการสืบทอดรัฐประหาร ผิดจริยธรรมร้ายแรง เปรียบได้กับการจงใจกระทำผิดทั้งรู้แต่ยังกระทำเพื่อสนองความต้องการสืบทอดอำนาจรัฐประหาร สังคมควรนิ่งเฉยกับผู้จงใจทำผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือประณามและลงโทษผู้จงใจกระทำผิดกรณีนี้

สำหรับความผิดปกติของคณะกรรมการสรรหา สว. เป็นประเภท สว. ที่คสช.ตั้งกรรมการสรรหา 9-12 คนเพื่อคัดเลือก 400 ราย ชื่อ เสนอให้คสช.เลือกแค่ 194 คน รวมกับอีก 6 คนในฐานะเป็นผู้นำเหล่าทัพและตำรวจ รวมเป็น 200 คนโดยประกาศชื่อเป็นส.ว.ไปแล้วแต่ไม่ประกาศรายชื่อสำรอง 50 คน พบว่ามีปัญหาทุกขั้นตอนของการสรรหา ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคือ คำสั่งคสช.ที่1/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาส.ว. ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินระบุในหนังสือที่ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยโดยอ้างว่า คำสั่งคสช.ที่ 1/2562 มิใช่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยนั้น

เมื่อไปตรวจสอบเวบไซต์ราชกิจจาฯไม่พบคำสั่งคสช.ที่ 1/2562 ในสารบบของข้อมูลซึ่งปกติจะเรียงลำดับเลขที่คำสั่ง ตามประเภท/ชื่อเรื่อง และเล่มเพื่อความชัดเจนในการตรวจค้นและอ้างอิง ในหน้าเพจของเวบไซต์ราชกิจจาฯระบุ ลำดับที่ 164 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(จำนวน 14 ราย….) เล่ม 135 ถือว่าเป็นคำสั่งคสช.สุดท้ายของปี2561

ลำดับถัดมาเข้าสู่ปี2562 เป็นลำดับที่ 165 กลายเป็นคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เล่ม 136

จึงเป็นเรื่องผิดปกติที่ในราชกิจจาฯไม่ลงคำสั่งคสช.ที่ 1/2562 ซึ่งว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการสรรหาส.ว. นอกจากนี้คำสั่งคสช.ที่ 2/2562 ก็ล่องหนหายไปจากราชกิจจาฯด้วย

“การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาส.ว.ของคสช.ที่1/2562 จะต้องประกาศในราชกิจจาฯ เพื่อให้สังคมได้รับทราบแต่เป็นเรื่องผิดปกติ เมื่อไม่มีคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจาฯ ย่อมถือว่าคณะกรรมการสรรหาส.ว.ที่มีพล.อ.ประวิตร เป็นประธานและถูกโจมตีว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง อาจจะมีรายชื่อกรรมการสรรหาแต่งตั้งตนเองมาเป็น สว. ตามข่าวลือซึ่งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และไม่มีผลทางกฏหมาย การสรรหาไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญ ส.ว.ที่ได้รับแต่งตั้งอาจจะโมฆะ อีกทั้งส.ว.เหล่านี้โหวตเลือกพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯไปแล้วจะทำอย่างไร กับผู้ที่จงใจกระทำผิดทั้งรู้ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะการที่ไม่นำคำสั่งที่ 1/2562 ลงประกาศในราชกิจจาฯ แสดงว่าผู้กระทำผิดรู้ว่าคำสั่งนั้นมีความไม่ถูกต้องจึงไม่ต้องการให้สื่อมวลชนและประชาชนตรวจสอบ ใช้วิธีการซื้อเวลาเพื่อรอเรื่องเงียบหายไป เพราะ คสช. ได้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตนเองไว้แล้วทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต” นางสาวเกศปรียา กล่าวทิ้งท้าย

 


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here