Sharing

กลุ่ม 10 พรรคร่วมรัฐบาล ยื่นหนังสือต่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพื่อนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรคให้พรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล พิจารณาจัดทำเป็นนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา อาทิ นโยบายปราบทุจริต ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน พัฒนาเกษตรแบบผสมผสาน ของพรรคพลังธรรมใหม่ , นโยบายหมู่บ้านจัดการตนเอง โดยการจัดงบประมาณ 1 ล้านถึง 5 ล้านบาทของพรรคพลเมืองไทย , นโยบายปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ปฏิรูประบบรถโดยสารสาธารณะ ของพรรคประชานิยม , นโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์การทูตกับประเทศมุสลิม และการพัฒนาโลจิสติกส์พื้นที่ภาคใต้ ของพรรคประชาธรรมไทย , กองทุนบำนาญประชาชนอายุ 60 ปี ของพรรคประชาธิปไตยใหม่ , นโยบายขุดคลองไทยและเปิดสถานบันเทิงครบวงจร ของพรรคพลังชาติไทย , นโยบายให้ข้าราชการและนักการเมืองยื่นชี้แจงบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตของพรรคไทยศรีวิไลย์ , โครงการเปลี่ยนสปก 4-0 1 เป็นโฉนด ของพรรคพลังไทยรักไทย , ปฏิรูปกระบวนการผลิตครู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะตัวแทนรับมอบนโยบาย บอกว่าจะนำนโยบายทั้งหมดส่งต่อให้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้พิจารณาภาพรวมนโยบายของรัฐบาลไปพิจารณา โดยย้ำจะคำนึงถึงความเหมาะสมและการสร้างความหลากหลายให้ทุกภาคส่วน และมองว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันต่อไป


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here