Sharing

11 กรกฎาคม ที่รัฐสภาชั่วคราว ศูนย์ประชุม TOT ผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย อภิปรายสอบถามในประเด็นการแก้ปัญหาปากท้อง นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ ปรึกษาหารือปัญหาภัยแล้ง ระบุว่า ท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล พูดเสมอเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนและปากท้องของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อน

เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนถามไถ่ถึงปัญหา พบปัญหาภัยแล้งและเดือดร้อนกับพี่น้องชาวเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา เพราะปัจจุบันพื้นที่ทำนาอีกประมาณ 3.1 ล้านไร่ ที่ไม่อยู่ในเขต ชลประทาน มีโอกาศเสี่ยงที่จะขาดทุนในการทำนา

อยากฝากประธานสภาไปถึงกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ กระทรวงมหาไทย ช่วยเข้าไปแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน

1. วอนหน่วยงานภาครัฐช่วยทำฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้น
2. อยากให้เกษตรจังหวัดลงไปสำรวจพื้นที่ ที่คาดว่าจะมีความเสียหายจากปัญหาภัยแล้งรุนแรงและประกาศพื้นที่เป็นเขตภัยพิบัติ เพื่อจะดูแลและแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน

ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปทำคลองชลประทานให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่อย่างน้อย 50% ของพื้นที่ทั้งหมดอีก 3.1 ล้านไร่

ขณะที่ นายธนยศ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย อภิปรายปัญหาของพี่น้องประชาชน เรื่อง ว่า ด่านการค้าประเพณีชายแดน ตั้งแต่ อ.นาแห้ว ท่าลี่ และเชียงคาน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีเขตชายแดนติดกับประเทศลาว ด่านการค้าถูกปิดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ

ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สาเหตุการถูกปิดด่านการค้าโดยไม่บอกล่วงหน้าทำให้ ข้าวของพี่น้องเสียหาย จึงอยากเรียนต่อประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหนังสือไปยังจังหวัดเลยและชี้แจงสาเหตุว่าทำไมถึงถูกปิดลง วอนให้หน่วยงานภาครัฐเปิดด่านอย่างเร่งด่วน

ส่วนทาง อ.นาแห้ว เป็นเมืองท่องเที่ยว แล้วชาวบ้านพื้นที่นี้มีการดำรงค์ชีวิตคล้ายคลึงกับชาภูฏาน ประเด็นปัญหาของพื้นที่นี้อยู่ที่ ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 2113 เป็นเส้นทางในการขนส่งสิ้นค้าทางการเกษตร และเส้นทางท่องเที่ยว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขเส้นทางในการสัญจรโดยด่วน เพราะเส้นทางนี้มีขนาดเล็กและไม่มีไหล่ทางให้การสัญจรเป็นไปมาอย่างสะดวก

ด้านนายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ ถกประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงมีของลูกจ้างข้าราชการ ระบุว่า ตนได้รับหนังสือร้องเรียนจาก สมาคมลูกจ้างราชการแห่งประเทศไทย เพื่อขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลทุกๆรัฐบาล เรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ ของลูกจ้างราชการ

เช่น เงินบำเน็จ บำนาญ ในอนาคตของคนเราไม่แน่ไม่นอน ทำงานแก่ตัวไปอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย อยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย

และนายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี อภิปรายปัญหาเรื่อง ไฟแสงสว่างบริเวณ ถนนแยกทางหลวง 3226 เส้นทางลพบุรีไปนครราชสีมา และถนนสายวังเพลิง สระโบสถ์ พื้นที่เหล่านี้ยังไม่มีไฟส่องแสงสว่างตามถนนอีกหลายจุด ถนนเส้นนี้เป็นทางคดเคี้ยว ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและให้มีการสัญจรไปมาที่สะดวก


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here