Sharing

รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า เมื่อมีการยอมรับแล้วว่ามีการกล่าวคำปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ นั่นก็หมายความว่ามีความผิดสำเร็จ ซึ่งประเด็นต่อไปต้องมาพิจารณากันต่อว่าจะมีผลอย่างไร และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรใดที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ชี้ว่าการปฏิญาณตนของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร ซึ่งการจะพิจารณาว่ามีผลสมบูรณ์หรือไม่ เป็นหน้าที่ของใคร จะเป็นรัฐสภา หรือศาล ใครจะเป็นคนตัดสิน รัฐสภาจะตัดสินไหมว่าที่ทำหน้าที่ลงไปไม่ถูกต้อง หรือจะเป็นศาลที่จะเป็นผู้ตัดสิน

ทั้งนี้ เมื่อมีความผิดสำเร็จเกิดขึ้นแล้ว ความรับผิดชอบที่จะต้องพิจารณามีกันอยู่ 2 ทาง คือ 1.ความรับผิดชอบทางการเมือง ซึ่งขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนๆนั้น ว่าคุณจะทำอย่างไร จะลาออกหรือไม่ หรือจะรับผิดชอบอย่างไร และ 2.ความรับผิดชอบทางกฎหมาย

รศ.ชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า เมื่อการปฏิญาณตนไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่แค่ตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว แต่รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน

 


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here