Sharing

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประธาน  เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพิจิตร ตามคำร้องขอ ของนายภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร  หรือ ส.ส.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ถึงปัญหาภัยแล้งของพี่น้องชาวพิจิตร อย่างเร่งด่วน  โดยล่าสุด อธิบดีกรมชลประทาน ได้ส่งนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ เหมืองแร่บริษัท SCG ม.2 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร  พร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกำลังแรงสูง ขนาด 16×12 นิ้ว โดยแรงดูด 16 นิ้ว แรงส่ง 12 นิ้ว สามารถสูบน้ำได้ วินาทีละ 0.33 คิว ต่อเครื่อง

นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำร่วมกับทีมงาน อบต.วังงิ้ว และผู้ใหญ่บ้าน ต.วังงิ้ว อ. ดงเจริญ จ. พิจิตร เป็นพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here