Sharing

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ตึกไทยซัมมิท พรรคอนาคตใหม่จัดอบรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประจำสัปดาห์ มีการแจ้งวาระการประชุมที่สำคัญ ตลอดจนการปรึกษาหารือ เรื่องต่าง ๆ โดยในวันนี้ มีการหารือและมีมติเรื่องการเตรียมเสนอ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ทั้งนี้ พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  กล่าวว่า ในการจัดอบรมซึ่งมีขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์นั้น  ส.ส.ท่านใดมีข้อเสนอแนะต่างๆ ก็นำมาพูดคุยกัน ซึ่งในวันนี้คุณ วิรัช พันธุมะผล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ…. เข้ามาให้ทางที่ประชุมพิจารณา และมีมติว่าจะมีการผลักดันเรื่องนี้ โดยจะนำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ไปประกบกับร่างของพรรค มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจาณาชุดหนึ่ง พิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จใน 15 วัน เพื่อออกมาเป็น ร่าง พ.ร.บ. ในขั้นต้น

“คาดว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคม พรรคอนาคตใหม่จะได้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเบื้องต้น จากนั้น ราวเดือนกันยายนจะนำร่างไปรณรงค์กับพี่น้องประชาชน กับเยาวชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วประเทศ ใครมีความเห็นอย่างไร ต้องการปรับปรุงอะไร เราจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และทำการแก้ไขให้สอดคล้อง อย่างไรก็ตาม คงยังยึดเอานโยบายพรรคที่ได้เคยทำการหาเสียงแล้วเป็นหลัก  ส่วนในเรื่องรายละเอียด เอาไว้ไปแก้ไขในระดับกฎกระทรวง ทั้งนี้ คาดว่าเปิดประชุมสภาสมัยที่ 2 คือ เดือนพฤศจิกายน จะสามารถเสนอร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมสภาได้ทันที” พล.ท.พงศกร กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับที่ประชุม ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ ประจำสัปดาห์ ได้ทำการจำลองระบบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาใช้ โดยในการเสนอร่างกฎหมายต่างๆ นั้น เปิดโอกาสให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, คณะกรรมการนโยบาย, สมาชิกพรรค สามารถเสนอร่างกฎหมายให้ที่ประชุม ส.ส. พิจารณา  และเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการณ์แล้ว จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในรายละเอียด ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่จะนำกลับมาให้ที่ประชุม ส.ส.พิจารณา เพื่อเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้ นอกจากร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการรับราชการทหารแล้ว ปีกแรงงานของพรรคอนาคตใหม่ ก็เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ให้พิจารณาด้วย


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here