Sharing

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาฯ วันนี้ (14 ส.ค.62) นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ส.จังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย หารือเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำ 3 เรื่อง เรื่องแรก ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ต.ย่านรี อ.กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี มีความต้องการให้ขุดลอกคลองหนองคล้อ มีขนาดประมาณ 200 ไร่ จะจุน้ำได้ประมาณ 2.5 ล้านลูกบาศเมตร จะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ถึง 3 หมู่บ้าน 800 หลังคาเรือน และจะช่วยเหลือได้ 2000 กว่าชีวิตในหมู่บ้านนี้

เรื่องที่ 2 ในพื้นที่ หมู่ที่6 หมู่ที่12 ต.ย่านรี อ.กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี ขอความอนุเคราะห์มาจากผู้นำหมู่บ้าน ท่านผู้ใหญ่นิคม เปลี่ยนเจริญ ในเรื่องของโครงการประปาหมู่บ้านที่ผู้รับเหมาได้ละทิ้งงานมากว่า 4 ปี ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน เพื่อให้มีน้ำสะอาดบริโภคเพื่อบริการแก่ประชาชนในหมู่บ้านนี้ จึงกราบเรียนมายังท่านประธานสภา ช่วยแจ้งไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ช่วยกรุณาเร่งรัดและจัดหาผู้รับเหมาต่อไป

เรื่องที่ 3 ในพื้นที่ หมู่ 8 ต.ย่านรี อ.กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี มีประชากรมากกว่า 150 หลังคาเรือน 600 คน รับแจ้งมาจากท่านผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะขุดลองสระน้ำพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ รายการเหล่านี้กรมทรัพยากรน้ำภาคที่ 6 ได้รับสำรวจและวางแผนผังไว้เรียบร้อยแล้ว ด้วยความกรุณาเรื่องน้ำเป็นแหล่งที่อุปโภค บริโภค สำหรับชุมชนเล็กๆ ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง ต่อไป

 

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย กล่าวขอบคุณท่านประธานที่ได้กรุณาส่งหนังสือตอบข้อหารือที่ได้หารือไปเมื่อวันที่ 4 ก.ค. เรื่องน้ำประปาไม่ไหล จังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองครก ผ่านมา 1 เดือนหลังจากที่หารือไป ต้องเรียนท่านประธานว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข แต่ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรี ที่ท่านได้กรุณา บอกว่าจะเป็นธุระแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องให้

วันนี้มีเรื่องเพิ่มเติม 2-3 เรื่อง จากพี่น้องชาวจังหวัดศรีษะเกษ เขต 1 ก็คือขอให้มีการขยายผิวจราจรในบริเวณจุดกลับรถทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226 กิโลเมตรที่ 271 เนื่องจากผิวจราจรคับแคบ และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในจุดกลับรถจุดนั้น

เรื่องที่ 2 ขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กรุณาออกไปสำรวจความต้องการเรื่องไฟฟ้าการเกษตร และทำการเร่งรัด ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยคล้า จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่ 3 ฝากถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของให้ท่านพิจารณาหลักเกณท์ และลดหย่อนเงื่อนไขในการตัดไฟของพี่น้องในเขตพื้นชนบท เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาการพิจารณาตัดไฟที่พ่อแม่พี่น้องไปชำระเงินล่าช้าจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ 1 เดือน แต่ปัจจุบัน 5-7 วันก็ตัดแล้ว ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องเป็นจำนวนมาก

 

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาในเขตจังหวัดอ่างทอง เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับคำร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกร ที่อยู่ในเขตของโครงชลประทานชัณสูตร ตั้งแต่ อ.แสวงหา อ.โพธิ์ทอง อ.สามโก้ และ อ.วิเศษชัยชาญ ถึงปัญหาเรื่องของภัยแล้ง

เป็นปัญหาที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เครื่องวิดน้ำเข้านา และได้ทราบข่าวจากโครงการชัณสูตรโดยปกติแล้ว ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการของโครการชัณสูตร จำเป็นต้องมีน้ำอย่างน้อย 50-55 คิวต่อวินาที แต่ปัจจุบันมีน้ำให้บริหารอยู่เพียงแค่ 20 คิว นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงมีการแย่งน้ำกันของเกษตรกร ในหลายอำเภอ

จึงขอกราบเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมชลประทาน ได้กรุณาหาน้ำต้นทุนเพิ่มที่โครงการชัณสูตร เพื่อลดปัญหาของการแย่งน้ำทำนาของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง

และหลังจากที่รัฐบาลชุดนี้ได้ประกาศนโยบายประกันรายได้ พี่น้องเกษตรกรก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกัน ซึ่งในปัจจุบันพี่น้องเกษตรกรที่เริ่มทำนาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน อีกไม่กีสัปดาห์ก็เริ่มเกี่ยวข้าวแล้ว เฉพาะที่จังหวัดอ่างทองจะมีปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาด ในช่วงเดือน สิงหาคม กันยายน และตุลาคม 3 เดือนนี้จะมีข้าวที่ออกสู่ตลาดถึง 1แสน5หมื่นตัน โดยประมาณ

พี่น้องเกษตรกรรอคอยว่าในช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลชุดเก่าและรัฐบาลชุดใหม่ที่มีโครงการประกันรายได้ จะมีแนวมางในการช่วยเหลือ และแนวทางในการปฎิบัติให้กับพี่น้องเกษตกรอย่างไร ฝากท่านประธานไปยังกระทรวงพาณิช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here