Sharing

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวดุจดาว เจริญผล และนายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมในการประชุม วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการติดตามงาน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามที่ได้มอบนโยบายไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย

  1. การศึกษา และจัดทำแผนแก้ปัญหาด่านเก็บเงินทางพิเศษ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) ให้รถสามารถผ่านด่านเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว ลดความแออัดของรถที่หน้าด่าน ซึ่งได้มอบแนวทางการดำเนินงานโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะเร่งด่วน

– ช่อง Easy Pass /M Pass มีแนวทางให้ดำเนินการยกไม้กั้นในช่วงเวลาเร่งด่วน และจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำช่องทางเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันปัญหารถฝ่าด่าน

– ช่องเงินสด จัดจ้างบุคคลภายนอกประมาณ 10 คน เพื่อจำหน่ายคูปองเงินสดรถที่รอต่อคิวในช่วงเวลาเร่งด่วน

ระยะยาว ให้นำกล้องวงจรปิดมาใช้และบูรณาการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

  1. แนวทางการปรับลดค่าผ่านทางพิเศษทุกประเภท (ทางพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทลล์เวย์) เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน โดยการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั้น ต้องไม่นำภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาอุดหนุน หากโครงการใดมีการร่วมทุนกับเอกชนให้ไปพิจารณาศึกษารายได้ในอนาคต ว่ามีวิธีนำรายได้ในอนาคตมาใช้ได้อย่างไรและเมื่อสิ้นสุดสัญญาจะทำอย่างไรเพื่อชดเชยการสูญเสีย โดยต้องดูตัวเลขให้ชัดเจน ต้องสามารถอธิบาย ตอบคำถาม และตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำนโยบายเรื่องความปลอดภัย ต้องมีการซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังการเกิดเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของการทำสัญญากับเอกชน ขอให้พิจารณาสัญญาอย่างรอบคอบที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตอีกต่อไป


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here