Sharing

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นญัตติด่วน ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) มีแนวความคิดเชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมาพูดคุยเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพราะจะทำให้ญัตติในเรื่องนี้เป็นของรัฐบาล ไม่ใช่ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และจะทำให้การขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ

ส่วนที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรรีบเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนนั้น ในความเป็นจริงปัญหาของประชาชนมีจำนวนมากมาย เราจะสนใจเฉพาะเรื่องเรื่องหนึ่งย่อมไม่ได้ ต้องให้ความสำคัญกับทุกปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าจะผลักดันการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆของประชาชน ซึ่งฝ่ายบริหารต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงส่วนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯเป็นงานของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับต่อไป ไม่ควรยกปัญหาน้ำท่วมมาเป็นข้ออ้างในการปิดกั้นการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งจะทำให้การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯล่าช้าออกไป


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here