Sharing

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านรณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เพราะหลังจากมีผลบังคับใช้แล้วพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาในทางบังคับใช้ ทั้งนี้เพราะ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ แต่ร่างขึ้นมาเพื่อคนบางกลุ่ม พรรคการเมืองบางพรรคเท่านั้น ที่ผ่านมาตนและบรรดาเพื่อน ส.ส.หลายพรรคเมื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ที่มาขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางกลุ่มส.ส.อยากให้ความช่วยเหลือ แต่ทำได้ยากมาก เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีข้อห้ามสำหรับส.ส.ในหลายมาตรา ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ร่างมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ดูถูกประชาชน

นายการุณ กล่าวด้วยว่า ตนมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะร่างขึ้นมาจากกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชน จึงมองไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อประชาชนมาขอความช่วยเหลือจาก ส.ส. ก็ไม่สามารถทำได้ หรือทำได้ไม่เต็มที่ เพราะรัฐธรรมนูญ ห้ามส.ส.แทรกแซงการทำงานของราชการ ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ผลัก ส.ส.ออกจากประชาชน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here