Sharing

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ นายเศรษฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานโครงการ Ticket to Life, Thailand สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายสมบูรณ์ บุญศิริ รองประธานกรรมการภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก และกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำคณะผู้แทนลูกเสือไทยในโครงการ ASEAN Scout Youth Forum ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าพบ แสดงความยินดีกับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งใหม่


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here