ข่าวดีผู้เช่าหอพัก สคบ. เตรียม คุมค่าน้ำ-ค่าไฟหอพัก คาดมีผล พ.ค. 61 ฝ่าฝืนปรับ 1 แสน

Sharing

เป็นปัญหากันมาตลอด สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเช่าหอพักเพื่ออยู่อาศัยเจอกับปัญหา ค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากผู้ประกอบการหอพักบวกราคาค่าน้ำค่าไฟเกินราคาจริง หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนกันมานาน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการเช่าที่พักอาศัยให้เป็นธรรมมากขึ้น  เนื้อหาภายในประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่า เช่น เขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า กำหนดระยะเวลาในการเช่า ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ให้เช่า อัตราค่าบริการต่างๆ ทั้งค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ รวมถึงวิธีการชำระค่าบริการ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าเช่า และบริการต่างๆ ให้ชัดเจน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด มีโทษคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และยัง กำหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการหอพักต้องดำเนินการ เช่น เรื่องมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ ต้องเก็บไม่สูงไปกว่าอัตราที่การไฟฟ้าฯ หรือการประปาฯ จัดเก็บไม่เกิน 20% ห้ามเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายเกิน 50% ของอัตราค่าเช่า และห้ามเรียกเก็บเงินค่าต่อสัญญาเช่าจากผู้เช่ารายเดิมด้วย หรือการเก็บเงินประกันต้องไม่เกิน 1 เดือน

ทั้งนี้จะสามารถออกประกาศได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และมีผลหลังจากนั้น 90 วัน หรือประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องยกเลิกสัญญาฉบับเก่าที่เคยทำไว้กับผู้เช่าทั้งหมด แล้วให้ผู้เช่ามาทำสัญญาใหม่ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ที่ประกาศไว้ในกฎหมาย


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img