Sharing

วันที่ 19 กันยายน 2562  นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย  เปิดเผยว่า จากกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้อภิปราย   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี   ในญัตติอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีกระทำการขัดรัฐธรรมนูญ   ว่าด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณ  และการจัดทำนโยบายรัฐบาล  โดยไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของรายได้   ซึ่งไม่เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

ผลที่ออกมาคือท่าทีของพลเอกประยุทธ์   ที่เกิดขึ้นในวันที่ผ่านมา คือ ไม่ให้ความสำคัญกับการทำงานของสมาชิกสภา   และไม่แยแส   ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ ไม่อยู่ในสายตา ในขณะเดียวกัน การตอบคำถามของพลเอกประยุทธ์คือ ตอบแบบขอไปที

ประเด็นที่เป็นคำถามสำคัญก็ไม่ตอบ   ประเด็นการชี้แจงแหล่งที่มารายได้ก็ไม่ ตอบ พอตอบก็ตอบแบบไม่รู้   พูดวกวนสับสนไม่เข้าใจ   ขนาดรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลยังรับไม่ได้กับพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์

พฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์  ที่กระทำในวันนี้ เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนว่าเชื่อมั่นในอำนาจที่ตัวเองมี   และองคาพยพ ที่ตัวเองวางไว้   ไม่ว่าจะเป็น คณะรัฐมนตรี  ผู้สนับสนุน  รวมไปถึงองค์กรการตรวจสอบต่างๆที่ยังคงเลือกข้างรัฐบาล   ทำให้พลเอกประยุทธ์และคณะมั่นใจ   เป็นการตอกย้ำว่าไม่มีองค์กรตรวจสอบใดมาตรวจสอบรัฐบาลได้   ทำให้รัฐบาลไม่แยแสในญัตติที่ฝ่ายค้านเสนอ

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อว่า การทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน   เป็นการทำหน้าที่แทนประชาชนทั่วประเทศ   ตนเชื่อมั่นว่าประชาชนติดตามการอภิปรายกรณีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  ซึ่งประชาชนก็จะได้เห็นถึงพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรี   รวมไปถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน ว่า    มีความตั้งใจในการทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน อย่างไร ทั้งหมดอยู่ในสายตาประชาชน

สิ่งที่พลเอกประยุทธ์แสดงในวันนี้เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการสร้างความไม่เชื่อมั่น และทำลายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล    รวมทั้งสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน   เพราะประชาชนไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใคร   วันหนึ่งประชาชนหมดความอดทนกับรัฐบาลเชื่อว่าจะระเบิดออกมา

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวด้วยว่า การทำงานของฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่  ในการอภิปรายและเสนอแนะทางออกให้กับรัฐบาล  แต่รัฐบาล โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ต่างหากที่ไม่ให้ความสำคัญและไม่เคารพต่ออำนาจประชาชน

ไม่รับผิดชอบต่อประชาชน  การอภิปรายที่ผ่านมาภาพที่ออกมาคือรัฐบาล  ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ไม่แยแสอำนาจของประชาชน   ดูถูกอำนาจของประชาชน เพราะสมาชิกสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ฉะนั้นพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์คือไม่เคารพอำนาจของประชาชน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here