Sharing

วันนี้ (26 ก.ย.62) เวลา 10.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีพื้นที่โครงการประมาณ 163 ไร่ 3 งาน 89.08 ตารางวา จำนวนแปลงที่ดิน 93 แปลง เจ้าของที่ดิน 45 ราย โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงาน
.
ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดถนนตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างเป็นทางการอีกด้วย ณ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย อีกด้วย


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here