Sharing

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า นอกจากการช่วยเหลือฉุกเฉินจากกรณีน้ำท่วมใน 29 จังหวัด ซึ่งครม. ได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบครัวละ 5,000 บาทแล้ว ขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการตามแผนมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้วางแผนไว้โดย ครม. มีมติ อนุมัติเมื่อ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา

ประชนที่เป็นผู้ค้าขาย ร้านค้าทั่วไปและผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” นี้ โดยผู้ค้าขายจะมีช่องทางและโอกาสค้าขาย และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประชาชนที่เป็นผู้ซื้อก็มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เป็นมาตรการการระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นตัวขับเคลื่อนในการกระตุ้นการหมุนเวียนรายได้ภายในประเทศ มุ่งเน้นที่จะยึดโยงกับการค้าขายและแรงงานในระดับฐานรากได้

“ตรงนี้จะเห็นภาพชัดเจน เมื่อประชาชนนำเงินไปใช้จ่าย  ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด การจับจ่ายใช้สอยต่างๆ ผ่านร้านค้าชุมชนนั้นๆ เม็ดเงินก็ลงไป หมุนเวียนในชุมชน และเกิดการกระจายรายได้ไปสู่แรงงานรับจ้างต่างๆ ได้ต่อไป”

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า การใช้จ่ายผ่านร้านค้าในชุมชน ไม่ได้จำกัดการใช้จ่ายเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหรือซุเปอร์มาเก็ตชั้นนำ ไม่ได้เป็นการผูกขาดและเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุน หรือเจ้าสัวอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้  แต่เม็ดเงินได้ลงไปสู่รากหญ้าอย่างแท้จริงๆ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ชิมช้อปใช้.com

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 62 มีประชาชนผู้บริโภคที่สนใจร่วมลงทะเบียนเต็มจำนวน 1 ล้านคนทุกวันแล้ว และสำหรับประชาชนเจ้าของร้านค้าทั่วไป ร้านค้าชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านข้าวแกง ร้านขายของสินค้าจากชุมชน  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกับมาตรการดังกล่าวได้ อีกทั้งยังได้มีการขยายเวลาให้ร้านค้ามาร่วมลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 ต.ค. นี้ จึงอยากเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นเจ้าของร้านค้าทั่วไป  ร้านค้าชุมชนมาร่วมลงทะเบียนร้านค้าโดยสามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามสร้างกระแสให้เกิดความเข้าใจผิดกับสังคม โดยนำมาตรการนี้ไปโจมตีว่าแจกเงินคนไปเที่ยวได้ แต่ไม่ยอมช่วยคนน้ำท่วม ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด  เนื่องจากมาตรการดังกล่าวนี้มีแผนการจัดสรรงบประมาณมาอย่างเป็นระบบจนได้รับการอนุมัติจากครม.ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ  จากปัญหาเศรษฐกิจเพราะได้รับผลกระทบเศรษฐกิจโลก  ก่อนที่จะเกิดปัญหาพายุและน้ำท่วมในหลายจังหวัด

นอกจากนี้ ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา ทางพรรคฯ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือภัยพิบัติ ติดตามให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ  พ่อแม่พี่น้องสามารถติดต่อเพื่อแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ทางพรรคพลังประชารัฐ พรรคพลังประชารัฐพร้อมดูแลประชาชนทุกคน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here