Sharing

วันที่ 26 กันยายน 2562 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดงานวิ่งเทรลระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของ UTMB-Ultra trail Mont Blanc ใน รายการ Ultra Trail Thailand 2020 ซึ่งจะมีกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 14 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าว ณ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการแข่งขันที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขัน 4 ระยะทาง คือ 170 กิโลเมตร 110 กิโลเมตร 80 กิโลเมตร และ 25 กิโลเมตร โดยเส้นทางแข่งขันจะใช้เส้นทางการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เส้นทางดับไฟป่า หรือเส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันซึ่งคาดว่าจะมาจากทุกมุมโลก จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นธรรมชาติของดอยอินทนนท์ และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ เช่น น้ำตกสิริภูมิ ผาแง่ม ผาหมอน นาขั้นบันได ฯลฯ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันรายการนี้ได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค UltraTrailThailand

รมว. พิพัฒน์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในรายการนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งหวังจะยกระดับให้เป็นรายการแข่งขันในระดับโลกภายใน 2 – 3 ปี ที่นักกีฬาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีแผนที่จะประสานการทำงานร่วมกันกับรายการแข่งขัน UTMB-Ultra trail Mont Blanc ซึ่งเป็นรายการแข่งขัน trail ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ กระทรวงยังได้จัดให้มีโครงการ Ultra Trail Thailand Series ประจำปี 2563 ซึ่งจะประกอบด้วย 3 สนาม คือ สนามที่ 1 จังหวัดพัทลุง สนามที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา และสนาม ที่ 3 สนามสุดท้าย ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสนามระดับนานาชาติของประเทศ โดยการแข่งขันทุกรายการจะดำเนินการตามคู่มือมาตรฐานการจัดการแข่งขันที่กระทรวงได้ประกาศใช้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นสำคัญ ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันลักษณะนี้สามารถต่อยอดหรือขยายผลมาสู่เรื่องราวทางด้านการท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here