Sharing

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.62 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวมอบนโยบายแก่นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการองค์การอาหารและยา(อย.)คนใหม่ และคณะผู้บริหาร ขณะเยี่ยมชมหน่วยงาน ระบุว่า

อย.เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ เพราะใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและให้การบริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ได้มอบแนวทางการทำงานให้เป็น อย. มิติใหม่ โดยใช้ 3 S รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (Speed Safety Satisfaction)

สร้างความรวดเร็ว โดยลดขั้นตอนการให้บริการเหลือ 1 วัน  ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับกระบวนการขออนุญาต ให้ผู้ประกอบการรับรองตัวเอง

สร้างความปลอดภัย โดยเร่งให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ใส่ใจผู้บริโภค โดยให้บริการแบบมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางบริการ

“ขอย้ำว่าการให้บริการประชาชนนั้นต้องทำงานเชิงรุกนอกจากจะต้องรวดเร็วแล้วยังต้องมีการแนะนำในจุดที่ผู้มารับบริการมีข้อผิดพลาดเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย การอำนวยความสะดวกแก่ประชน ขอให้ยืนอยู่บนหลักของความรวดเร็ว และชัดเจน เวลามีคนมาขอให้อนุมัติผลิตภัณฑ์ ต้องเร่งจัดการให้เขา ถ้ามีปัญหา ผ่านไม่ได้ ต้องพูดไปตรงๆ เสนอให้ใช้ระบบเช็กลิสต์กับภาคเอกชน ให้ทางนั้นตรวจสอบตนเอง และ อย.ค่อยไปสุ่มตรวจ หากพบว่ามีการหลอกลวง ก็ต้องจัดการให้เด็ดขาด ต้องสร้างมาตรฐานการทำงานให้ อย.แทนที่เอกชนจะมาวิพากษ์ว่า อย.ทำงานช้า ต้องให้เอกชนกลับไปคิดว่าทำอะไรผิด ทำไมถึงไม่ผ่าน” นายอนุทินกล่าว


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here