Sharing

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการยกเลิก 3 สารพิษ กำจัดศัตรูพืชอัตราย พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ว่า กระทรวงสาธารณสุข ชัดเจนว่าให้ยกเลิก ทั้งนี้ การลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ควรจะเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ โดยเราจะเสนอให้มีการลงมติแบบเปิดเผย

“ผมไม่ต้องพูดคุยอะไรแล้ว ชัดเจนอยู่แล้ว อะไรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เราไม่เอา ต่อให้มีประโยชน์ในด้านอื่นก็สนับสนุนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม อาจจะต้องออกโรงอีกที หากผลของมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกมาอีกอย่างหนึ่ง เพราะเราไม่เอาอยู่แล้ว รวมถึงรัฐมนตรี 3 คน 3 กระทรวงก็ออกมาบอกแล้วไม่สนับสนุน” นายอนุทิน กล่าว


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here