Sharing

(7 พ.ย.62) ที่รัฐสภา เกียกกาย มติชน รายงานว่า  เครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายบัณฑูร นิยมาภา หรือ “ลุงตู้” ผู้จุดกระแสการใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคและนำมาใช้บริการสุขภาพยื่นหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ… ต่อประธานรัฐสภา โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2 เป็นผู้รับเรื่อง

ทั้งนี้ พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้เราได้นำรายชื่อภาคประชาชน ผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจำนวน 11,502 ชื่อ ให้นำเสนอร่างพ.ร.บ.พืชเสพติดทางการแพทย์ เพื่อผลักดันให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ ถือว่าเป็นมิติใหม่ของภาครัฐกับภาคเอกชนที่ทำให้พืชเสพติดใช้ในการรักษาและแก้ปัญหาสุขภาพถูกใช้เป็นอาหารอุปโภคและบริโภค พร้อมให้มีการจัดตั้งองค์กรระดับชาติ เพื่อที่จะดูแลกำกับพืชเสพติดนี้อย่างครบวงจร ทั้งนี้หวังว่าต่อไปจะมีการศึกษานำโมเดลต่างๆ จากต่างประเทศมาใช้รวมถึงการกำกับควบคุมอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะให้องค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกยอมรับกฎหมายฉบับนี้ของไทย

ขณะที่นายศุภชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยได้เสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพืชเสพติดของประเทศไทยมาแล้ว หากผ่านสภาฯ ไปก็จะสามารถนำพืชที่เคยเรียกว่าเป็นยาเสพติดแต่มีคุณทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นกัญชง หรือกัญชาหรืออื่นก็ตาม จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ รวมถึงเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก มติชน

ขอบคุณภาพจาก สำนักข่าวไทย


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here