Sharing

วันที่ 9 พ.ย.62 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน สืบเนื่องมาจากผู้นำชุมชนได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนไป โดยเฉพาะเรื่องการประกาศเขตอุทยานฯเมื่อช่วงปี 2525 และประกาศ น.ส.ล. เมื่อช่วงปี 2538 ทับที่ดินทำกินดั้งเดิมของชาวบ้านเกาะช้าง โดยข้อร้องเรียนของชาวบ้านเกาะช้างดังนี้ 1.ขอให้ชะลอการดำเนินคดีกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ข้อพิพาท 2.ผู้ที่ถูกดำเนินคดีและผู้ถูกไล่รื้อ ขอให้ชะลอการรื้อถอน 3.ขอให้กันพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยมาก่อนการประกาศ ตามมติ ครม.ลงวันที่ 6 กันยายน 2510 โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเกาะช้าง-ผู้แทนจากกองทัพเรือ-สำนักงานที่ดิน จ.ตราด-ธนารักษ์พื้นที่ตราด-นายโสภณ จันเดิม ส.อบจ.ตราด เขต อ.เกาะช้าง- นายวันรุ่ง ขนรกุล กำนัน ต.เกาะช้าง-นายสมคิด สายสังข์ กำนัน ต.เกาะช้างใต้-นายเติมศักดิ์ เสริฐศรี สารวัตรกำนัน ต.เกาะช้างใต้ เข้าร่วมให้ข้อมูล

จากนั้น นายสิระ เจนจาคะได้เดินทางไปที่ศาลาการเปรียญวัดคลองสน หมู่ 3 ต.เกาะช้าง เพี่อพบกับชาวบ้านกว่า 300 คน ซึ่งมาจาก 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน ที่ได้มาลงทะเบียน เนื่องจากได้ความเดือดร้อนปัญหาที่ดินทำกิน โดยมี นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างชี้แจง-นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรี ต.เกาะช้าง-นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร นายกอบต.เกาะช้างใต้-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพูดสะท้อนถึงปัญหาในช่วงที่ผ่านมา โดยชาวบ้านที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่มาก่อน การประกาศเขตอุทยานฯ และการประกาศ น.ส.ล.ของกองทัพเรือ ที่ผ่านมาไม่สามารถยื่นออกเอกสารสิทธิ์ได้ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินก็เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ ถูกจับกุมดำเนินคดี พร้อมกันนี้ นายโสภณ จันเดิม ส.อบจ.ตราด เขต อ.เกาะช้าง ได้เป็นตัวแทนยื่นหนังสือเป็นรายชื่อของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งได้มาลงทะเบียนไว้ที่วัดคลองสนล่าสุด ต่อ ส.ส.สิระเพื่อช่วยนำเสนอไปยังผู้มีอำนาจส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายโสภณ จันเดิม ส.อบจ.ตราด เขต อ.เกาะช้าง กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านหลักๆก็คือ การประกาศเขตอุทยานฯและประกาศ น.ส.ล.ของกองทัพเรือ ทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน อีกด้าน ชาวบ้านที่มีเอกสาร ภ.บ.ท.5 ครอบครองมาช้านาน รุ่นปู่ย่า ตายาย มีร่องรอยการทำประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จะปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนในที่ดิน ก็ทำไม่ได้ ส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมาก ได้ถูกหน่วยงานรัฐฟ้องร้องดำเนินคดี และขับไล่ เกิดข้อพิพาทระหว่างชาวบ้าน กับหน่วยงานภาครัฐ ขณะที่การพิสูจน์สิทธิก็ไม่คืบหน้า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้นำชุมชน-ชาวบ้านที่เดือดร้อนได้เดินหน้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข การพิสูจน์สิทธิก็ยังไม่คืบหน้า ในฐานะผู้นำก็จะเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปยังรัฐบาล หรือศาลปกครองต่อไป

ด้าน นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร นายกอบต.เกาะช้างใต้ กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่ ต.เกาะช้างใต้ มีชาวบ้านได้รับเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินที่มีเอกสาร ภ.บ.ท.5 กว่า 1,000 แปลง ที่เห็นชัดเจนในพื้นที่หมู่ 3 ต.เกาะช้างใต้ เมื่อช่วงปี 2525 ได้มีการประกาศเขตอุทยานฯทับที่ดินของโรงเรียนประชุมเมฆอัมพร ทั้งๆที่โรงเรียนก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2517 รวมไปถึงที่ดินทำกินชาวบ้านดั้งเดิม ตั้งแต่รุ่น ปู่ย่า ตายาย กลายเป็นเขตอุทยานฯครอบคลุมครึ่งหมู่บ้าน เมื่อชาวบ้านเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดิน ก็จะถูกจับกุมดำเนินคดี จะปลูกสร้างอาคารสถานประกอบการ-โรงแรม-รีสอร์ท ก็จะไม่ได้สามารถทำได้ ที่ผ่านมาได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนไปยังรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here