Sharing

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร พรรคพลังประชารัฐ หารือปัญหาเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรและหลายจังหวัดที่ทำนา โดยเฉพาะนาปี ข้าวหอมมะลิ ประสพปัญหาฝนแล้งฝนล่าช้า มาปลายเดือนสิงหาคม และเกิดน้ำท่วมเดือนกันยายน ทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวเลื่อนช้าออกไป ส่วนใหญ่เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 15พ.ย.เป็นต้นไปและประสบปัญหาราคาข้าวหอมมะลิในเดือนพ.ย.ตกต่ำมาก และยังปรับราคาลดลงต่อเนื่องทุกวัน ราคาข้าวความชื้น25% เฉลี่ยวันนี้ตันละ10,800-11,000บาท  ข้าวความชื้น15% เฉลี่ยตันละ13,200 บาท ขณะที่ราคาประกันรายได้ข้าวหอมอยู่ที่15,000 บาท แต่ราคาอ้างอิงวันที่13 พ.ย. 62 อยู่ที่15,451 บาท จึงไม่ได้สามารถได้ส่วนต่างของราคารับประกันตามนโยบายของภาครัฐได้

 นายสุรชาติกล่าวว่าในจังหวัดพิจิตรมีการเพาะข้าวหอมมะลิ 478,312 ไร่ มีผลผลิตจำนวน2แสนตันเศษ จึงขอให้รมว.พาณิชย์ และรมว.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร ว่าปีนี้ข้าวหอมมะลิราคาลดลง และราคาส่วนต่างยังไม่ชัดเจน แต่ที่สำคัญชาวนาไม่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงอยากให้ช่วยปัจจัยการผลิต เช่นค่าเก็บเกี่ยวให้กับชาวนารายละ 20 ไร่  ส่วนตัวเลขไร่ละเท่าไหร่อยู่ที่ดุลยพินิจความเหมาะสม แต่อย่าให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อชาวนาจะได้ลืมตาอ้าปากไม่เป็นหนี้สินต่อไป


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here