Sharing

นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นรายแรกว่า เป็นเรื่องที่คนไทยต้องตระหนักแต่ไม่จำเป็นต้องตระหนก เพราะจากที่ติดตามการทำงานของภาครัฐก็มีมาตรการรับมือที่ดี โดยมีการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา ทั้งที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมถึงมีการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนด้วย

“สิ่งที่อยากฝากถึงกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือ ไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้จบเพียงแค่มีมาตรการคัดกรองในช่วงที่มีการระบาดของโรคนี้ท่านั้น แต่ควรให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงวิธีป้องกัน การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อ ความรุนแรงของโรค ไปจนถึงอาการของโรค เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพของตัวเองด้วย” นพ.ระวีกล่าว

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่กล่าวด้วยว่า ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วเชื่อว่าจะมีพี่น้องชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น จะต้องมีการเพิ่มจุดคัดกรองหรือเครื่องมือในการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ กระบวนการคัดแยกเมื่อพบปัญหาและการส่งต่อไปโรงพยาบาลจะต้องทำได้อย่างทันท่วงที โดยสิ่งเหล่านี้ต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วย เพราะบางพื้นที่ เช่น ภูเก็ต มีสายการบินที่บินตรงจากมณฑลอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มาภูเก็ตทุกวัน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here