Sharing

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย คดีที่ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ยื่นคำร้อง กล่าวหาพรรคอนาคตใหม่  มีแนวคิดและเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 หรือที่สีงคมเรียกว่าคดี “อิลลูมินาติ”

ทั้งนี้ ศาลชี้ว่า ข้อบังคับพรรคไม่มีลักษณะล้มล้างการปกครอง รวมทั้ง การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและการแสดงความเห็นต่อสาธารณชนของแกนนำพรรค ไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ จึงเห็นว่าไม่มีลักษณะล้มล้างการปกครอง จึงไม่เข้าข่ายยุบพรรคอนาคตใหม่


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here