ซิโน-ไทย ยัน ไม่เคยปรับแบบก่อสร้าง ย้ำ งานสะดุด เพราะปัญหาส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เตรียมแจ้งความพวกให้ข่าวเท็จ

Sharing

นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ กล่าวถึง กรณีที่มีข่าวออกมาว่ามีการปรับแบบการก่อสร้างลดพื้นที่จอดรถจาก 3 พันคัน เหลือ 2 พันคันว่า ทางบริษัทขอยืนยันว่า ยังคงก่อสร้างตามแบบที่มีการตกลงกันไว้ ทุกประการไม่มีการปรับแบบแต่อย่างใด ที่จอดรถก็ไม่มีการลดจำนวนลง ตามที่มีคนพยายามให้ข่าว ทั้งนี้ตนไม่เข้าใจว่าคนที่ออกมาสร้างข่าวมีวัตถุประสงค์เช่นไร  เพราะในความเป็นจริงแล้วบริษัทยังคงยึดรูปแบบการก่อสร้างตามสัญญาที่ได้มีการเซ็นกันไว้ทุกประการ ดังนั้นหากมีการให้ข่าวที่ส่งผลร้ายกับบริษัท ทางบริษัทจะมีการพิจารณาในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ส่วนการก่อสร้างที่เป็นไปอย่างล่าช้า นายภาคภูมิ กล่าวว่า ในการการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ถนนเกียกกาย กรุงเทพมหานคร ที่ทางบริษัทเป็นผู้บริหารงานก่อสร้างนั้น เกิดข้อผิดพลาดตั้งแต่การส่งมอบพื้นที่จากรัฐสภาที่ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งระหว่างการดำเนินการก็พบปัญหาว่าไม่มีที่ทิ้งดินที่มาจากการขุดขึ้นมาจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจำนวนกว่า 1 ล้านคิว ซึ่งรัฐสภาไม่สามารถหาพื้นที่ให้บริษัทนำดินไปเททิ้งในพื้นที่ที่ทางรัฐสภากำหนดไว้ได้ตามสัญญา จึงมีปัญหาทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไปอีก

ทั้งนี้ หากการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ การก่อสร้างต้องเริ่มต้นปี  2556 กำหนดแล้วเสร็จไม่เกินปี 2559 แต่จากปัญหาการส่งมอบพื้นที่และปัญหาพื้นที่รองรับดินดังกล่าว ส่งผลให้เสียเวลาในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 วัน หรือมากกว่า 3 ปี ตรงนี้ทางบริษัทเสียหายมากกว่า

นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า ในธุรกิจการก่อสร้างไม่มีผู้รับเหมาบริษัทใดไม่ว่าบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็ก ที่รับงานก่อสร้างมาแล้วอยากส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด เพราะยิ่งช้าหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทต้องรับผิดชอบต่อแรงงานที่เข้ามาทำงานแต่ทำไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากติดเงื่อนไขการส่งมอบพื้นที่ ตรงนี้ในที่สุดบริษัทกำลังพิจารณาว่าจะส่งหนังสือชี้แจงทางรัฐสภาเพื่อขอความช่วยเหลือจากปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัท แต่เป็นส่วนของการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างรัฐสภาใหม่ล่าช้า จนทำให้การทำงานจากเดิมกำหนดไว้ 900 วันเป็น 2,400 วัน

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าบริษัทไม่มีกำไรจากการขยายระยะเวลาการก่อสร้างแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามบริษัทได้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาใหม่ รวมทั้งจะเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อให้ข้าราชการและสมาชิกสภาได้เข้ามาทำงาน หลังจากต้องส่งมอบพื้นที่รัฐสภาเดิมคืนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าปัญหาที่เกิดขึ้น จะไม่ทำให้การก่อสร้างล่าช้าอีก นอกจากนี้แม้จะไม่มีกำไรแต่ตนในฐานะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทซิโน-ไทยฯ รวมทั้งคนงานก่อสร้างทุกคนภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ที่เป็นอันเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นสมบัติของชาติ


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img