Sharing

จากกรณีที่ทางการไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เพิ่มเพิ่มอีก 6 คน สร้างความกังวลแก่สังคมอย่างยิ่ง ล่าสุด นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ยิ่งตรวจ ก็ยิ่งเจอ แต่ไม่ใช่เรื่องน่ากังวล หากดูเฉพาะตัวเลข ก็ต้องคิดมากเป็นธรรมดา แต่หากเจาะลึกลงไปที่รายละเอียด มีนัยยะสำคัญคือทั้ง 6 คนที่พบ ติดเชื้อมาจากแหล่งอุบัติโรค หรือจากเมืองอู่ฮั่น 5 ราย และ 1 รายจากฉงชิ่ง  ไม่ได้ติดเชื้อในประเทศไทย เป็น Import Case ทั้งหมด เท่ากับยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย และการที่เราตรวจเจอ ย่อมเป็นผลดี ถูกต้องตามหลักการควบคุมโรค คือ ตรวจหาจนเจอและเข้าควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ถ้าเทียบกับในอดีต มาตรการของกระทรวงสาธารรสุขตอนนี้พัฒนาไปมาก เราควบคุมใน 3 ระดับคือจากสนามบิน แหล่งชุมชน และโรงพยาบาล คัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบอกว่า เมื่อระบบตรวจคัดกรองดำเนินอยู่ต่อไป อย่างไร ก็ต้องเจอผู้ติดเชื้อ แต่ยอดจะน้อยลงเรื่อยๆ เพราะทางการจีนปิดเมืองต้นเหตุไปแล้ว ขณะที่ทัวร์จีนได้ทยอยกลับประเทศไปแล้ว

“อยากจะเรียนว่าสถานการณ์ขณะนี้คล้ายคลึงกับช่วงที่เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เมื่อช่วงปี 2009 ผู้คนตื่นตระหนก แต่อาจจะไม่เท่านี้ เพราะตอนนั้นยังไม่มีโซเชียล มีข้อเสนอมากมาย อย่างไรก็ตาม สุดท้าย เราก็ควบคุมได้ ปัจจุบันระบบการควบคุมโรคยิ่งพัฒนาขึ้นไปอีก ขอให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข”

ต่อข้อเสนอเรื่องปิดกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้าไทย นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าวว่า เรามีข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินทสง และที่ผ่านมา ไม่เคยใช้มาตรการนี้เลย ครั้งหนึ่ง เกิดการระบาดของไวรัสอีโบล่า ทางองค์การอนามัยโลกประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เชื้อแรงมาก แต่ทางการไทย ไม่ได้ห้ามคนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าประเทศ ใช้ระบบคัดกรองที่เข้มข้นเท่านั้น ก็ควบคุมได้ ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลก และนานาชาติชื่นชมมาตรการในการจัดการสถานการณ์โรคระบาดของประเทศไทย เราทำอย่างมีประสิทธิภาพ บนหลักของการเคารพสิทธิมนุษยชน

เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงสาธารณสุขยืนยันพบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย (หญิง 2 ราย ชาย 4 ราย) มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยชาวจีนจากเมือง
อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ โดย 5 ราย เป็นครอบครัวเดียวกัน ส่วนอีก 1 ราย แต่เดินทางมาในกรุ๊ปเดียวกัน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 ครั้ง ได้ผลบวก รอเข้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้งในบ่ายวันนี้ ทำให้ปัจจุบันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวม 14 ราย ขณะนี้ทุกรายอาการดีขึ้น กลับบ้านได้แล้ว 5 ราย ยังอยู่โรงพยาบาล 9 ราย

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า ในวันนี้ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มข้นและยกระดับระบบการคัดกรอง
ผู้เดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง โดยผู้โดยสารทุกคน ทุกเที่ยวบิน ที่เดินทางมาจากจีน จะผ่านการตรวจคัดกรอง ด้วยเครื่องวัดไข้อัตโนมัติเทอร์โมสแกนทุกรายบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ยังเพิ่มจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเชื่อมก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร กรณีผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด อย่างไรก็ตาม ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลตัวเอง ให้ความร่วมมือกับทางการ  หากพบนักท่องเที่ยวเป็นหวัดควรให้คำแนะนำไปพบแพทย์  ประชาชน นักท่องเที่ยว นักศึกษาหรือผู้เดินทางมาจากประเทศจีน มีข้อสงสัย โทรปรึกษาได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบังข้อมูลใดๆ ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หากพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อฯ ทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค จะไม่ปิดบังข้อมูล จะแจ้งให้ทราบทุกราย และให้ยึดหลักการ “ชีวิตและสุขภาพของประชาชนสำคัญที่สุด” พร้อมขอให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของรัฐบาลอยู่ในระดับมาตรฐานสากล การคัดกรองได้ผลดี
การรักษาได้ผลดี สถานการณ์โดยรวมขณะนี้ถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แม้ยังไม่มียารักษา ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค นักวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย ซึ่งไทยได้ติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด
แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง  ขอให้ทุกคนดูแลร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกันกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย”

ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ให้สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยเทคนิค Real-Time RT-PCR (IRT.PCR) มีความแม่นยำ เชื่อถือได้รู้ผลภายใน 3 ชั่วโมง เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนรักษา ช่วยให้มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ระบาดของโรค อ่านต่อได้ที่ https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/666

ในส่วนกรมอนามัย ขอแจ้งเตือนประชาชนที่ต้องอยู่ในกลุ่มคนหนาแน่น หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ขอให้หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หากไม่สะดวกให้ใช้เจลล้างมือ ทั้งก่อนกินอาหารและหลังจากเข้าส้วม พร้อมสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน ลดการสัมผัสและแพร่กระจายของเชื้อโรค อ่านต่อได้ที่https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/news270163/

“ในวันนี้เราได้เชิญตัวแทนนักศึกษาภาคใต้ซึ่งจากกลับจากมณฑลเหอเป่ย (Hebei) ประเทศจีน
มารับมอบอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้มีรายงานข่าวในบางสื่อว่า เดินทางมาจากเมืองหูเป่ย์ (Hubei) และมีอาการป่วย กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า นักศึกษาทั้ง 13 คน ทุกคนสบายดี ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ไม่พบการติดเชื้อ เตรียมกลับบ้านที่ภาคใต้เย็นวันนี้” นายแพทย์สุขุม กล่าว

โดยบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง สุขอนามัยส่วนบุคคล พร้อมแจกเอกสาร หน้ากากอนามัย บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และจะดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่ที่ประชาชนหนาแน่ทุกวัน เพื่อสร้างความตระหนัก ไม่ตระหนก เกิดความร่วมมือจากประชาชน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here