Sharing

ในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 2563 นักวิชาการด้านสาธารณสุข ต่างชื่นชมการดำเนินงานของไทยในการเฝ้าระวังคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ศ.นพ.ลินคอล์น เชน ประธาน China Medical Board ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระหว่างประเทศ และอดีตศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ว่า จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของรัฐบาลไทย และจากการพูดคุยกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข พบว่า ไทยสามารถจัดการป้องกันและควบคุมโรคระบาดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากพิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสาธารณสุข ไทยมีทั้งโรงพยาบาลใหญ่ที่มีคุณภาพ โรงพยาบาลชุมชนในระดับอำเภอ และยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ค่อนข้างครอบคลุม ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่าสามารถป้องกันการระบาดได้

นอกจากนี้ การมีโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่ครบถ้วน จะเป็นประโยชน์หากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพราะจะช่วยให้ไทยสามารถจัดการแยกผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อตามลำดับขั้น และเข้าไปหยุดยั้งการแพร่กระจาย-การระบาดของโรคได้

“ต้องบอกว่าประเทศไทยนั้น ยิ่งกว่าพร้อมในการรับมือปัญหาโรคระบาดด้วยสเกลขนาดนี้ และหากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุขประเทศไทย และบุคลากรสาธารณสุขของไทยนั้น เข้มแข็งที่สุดแล้ว” ประธาน China Medical Board กล่าว

ศ.นพ.ลินคอล์น กล่าวอีกว่า สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ขณะนี้ ยังถือว่าน่ากังวล และไทยเองก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีนเป็นจำนวนมาก แต่ขออย่าให้ตื่นตระหนก หรือหวาดวิตกมากเกินไป โดยพื้นที่ที่ควรระมัดระวังมากที่สุด คือ บริเวณสนามบิน และการเดินทางด้วยเครื่องบิน เพราะเชื้อสามารถแพร่ได้ง่าย รวมถึงมีนักท่องเที่ยวจากหลายชาติเดินทางไปมา จึงควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีความจำเป็นต้องโดยสารโดยเครื่องบิน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here