Sharing

ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม.บูรพา กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้ ว่า เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ที่ผ่านมา ภาครัฐเอง ได้พยายามแก้ปัญหา แต่ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขรับภาระหนักอยู่คนเดียว ทั้งที่เป็นปัญหาระดับโลก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกองค์กรรัฐ ในส่วนของภาคประชาชน แน่นอนว่าจำนวนมาก มีความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐ แต่สิ่งที่ลืมนึกถึงคือเรื่องบทบาทของพลเมืองที่ควรจะเป็น ส่วนสำคัญเป็นเพราะประเทศไทย ไม่เคยเจอวิกฤติแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า หน้าที่ของพลเมืองต้องทำอย่างไร กลายเป็นคาดหวังจากภาครัฐอย่างมากๆ ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งเคยเจอวิกฤติมาแล้วทุกรูปแบบ ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ กลับมาดูที่ประเทศไทย เรากลับพบข่าวผีน้อยไม่ยอมกักตัวเอง แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ ต้องทำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม จากนี้ เราต้องมาทบทวนแล้วว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง ในฐานะพลเมืองไทย

ด้าน ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม. รังสิต กล่าวว่า เมื่อเกิดความไม่พอใจในกรณี Covid-19 คนไทยจำนวนไม่น้อยโทษทุกสิ่งที่อย่างที่เข้ามา โดยลืมไปว่าตัวเองสามารถช่วยเหลือกันและกันอย่างไรได้บ้าง อย่างไรก็ตาม คิดว่า ณ ปัจจุบันนี้ คนไทยเริ่มเรียนรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไร เพราะเราเห็นการกักตัวเองของผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งจะกลายเป็นต้นแบบให้คนอื่นๆ ปฏิบัติตาม สำหรับนักการเมือง ขอตั้งคำถามว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะลืมเรื่องการเอาชนะทางการเมือง และมาร่วมด้วยช่วยกันหาทางออกจากวิกฤติ แทนที่การนำวิกฤติมาขยายผลทางการเมือง ซึ่งจะทำให้คนไทย ขาดความเป็นเอกภาพในการแก้ปัญหาร่วมกัน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here