Sharing

 ผ่านมาแล้ว 66 วัน รายงานสถานการณ์​ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาพรวมวันนี้ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1,245 คนทั่วประเทศ ใน 57 จังหวัด

ทั้งนี้ 1 ในจังหวัดที่ยังคงรอด ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ คือ จังหวัดอ่างทอง แม้เป็นจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่มีที่ตั้งใกล้กับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างมาก และยังเป็นเมืองทางผ่านสัญจร แต่ยังสามารถรับมือกับสถาณการณ์ได้

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ่างทอง มีตัวเลขผู้ป่วยเข้าเกณฑ์​สอบสวนโรค 16 คน จำนวนนี้ ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการรายงานเป็นปกติ 15 คน รอผล 1 คน มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 30 ราย อยู่ระหว่างการกักตนเองเพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน และมีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง 1,711 คน จากต่างประเทศ 47 คน กทม.และปริมณฑล 1,664 ราย ขณะนี้อาการปกติ ไม่พบไข้

สำหรับอ่างทองโมเดล ใน 5 มาตราการเข้ม คือ

1.การตั้งจุดตรวจคัดกรองโรค 11 จุด ในเขตรอยต่อจังหวัด หากพบผู้มีไข้ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ทันที
2.ขึ้นทะเบียนประชากรที่เข้าเดินทางเข้าจังหวัด ทั้งที่มาจาก กทม. ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
3.ใช้กลไกผู้นำชุมชน/อสม. เดินสำรวจ
4.สร้างกลุ่มไลน์ ออฟฟิเชียล เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนและติดตามข่าวสาร
5.รณรงค์ 2 เมตรห่างกัน

 

 


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here