Sharing

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 สนามมวยลุมพินี ได้มีการจัดการแข่งขันชกมวย รายการใหญ่ที่มีชื่อว่า “ศึกลุมพินีแชมป์เปี้ยนเกริกไกร” ซึ่งมีการจัดคู่มวยดังขึ้นชก 1 คู่ ส่งผลให้มีบรรดาเซียนมวย และประชาชนที่สนใจเข้าไปร่วมชมเป็นจำนวนมาก และมี พล.ต.ราชิต อรุณรังษี
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ในฐานะนายสนามมวยเวทีลุมพินี ณ ขณะนั้น ไปร่วมชมด้วย ซึ่งภายหลังพบว่า ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมีคนในวงการมวยติดเชื้อด้วยกันหลายราย จนเกิดการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้างนั้น

ป.กมธ.กีฬาฯ กล่าว่า ทราบว่าก่อนการจัดการแข่งขันนั้น สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือตามมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาการติดเชื้อ COVID-19 ถึงนายสนามมวย เวทีลุมพินี เพื่อให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรม เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563”

“แต่ยังมีการจัดแข่งขันจนมีการติดเชื้อ
อย่างแพร่หลาย และส่งผลให้มีการแพร่กระจายเชื้อออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศในวงกว้าง คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบพิจารณาหาข้อเท็จจริง ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

ดร.บุญลือ กล่าวต่อว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้การพิจารณา
เป็นไปด้วยความรอบคอบ ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงได้ทำหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบด้วย ผู้บัญชาการกองทัพบก, ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ประธานคณะกรรมการกีฬามวย และนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ให้ชี้แจงปัญหานี้เป็นการเบื้องต้น

“ผมเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนสงสัย ประเด็นอยู่ที่ว่า เหตุใด นายสนามมวยเวทีลุมพินี จึงอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันชกมวย ทั้งที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรม และการจัดการแข่งขันของสนามมวยลุมพินีนั้น ทำไมไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันโรคและสุขภาพ และในส่วนกองทัพบกในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสนามมวยลุมพินีโดยตรง ได้มีมาตรการในการกำหนดบทลงโทษแก่นายสนามมวยเวทีลุมพินี
หรือไม่ อย่างไร รวมถึง กองทัพบก มีมาตรการในการเยียวยาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ขอให้รายงานชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรให้ทราบ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 นี้” ดร.บุญลือ ป.กมธ.กีฬา กล่าว


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here