Sharing

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ สช.-ETV โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อปรับแผนการเรียนรู้รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี จึงได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ขององค์กรระดับสากลที่พร้อมใจกันเปิดให้บริการความรู้แก่เด็ก ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

“ช่วงเวลานี้คงเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการนำระบบการเรียนออนไลน์ มาช่วยเสริมสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ได้เรียนรู้ในแบบ “โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด” ไปพร้อม ๆ กับลูกหลาน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเติมเต็มความรู้ ที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (พฤติกรรมด้านสมอง) ให้มีความเข้าใจและต่อยอดความรู้ได้ สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัว เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here