Sharing

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ” ตนขอชื่นชมการทำงานของ กศน. และ สช. ที่จัดการศึกษาตามนโยบายได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะในสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์โควิด-19 เพราะการจัดการศึกษาเพื่อประชาชนยังคงต้องดำเนินไป ต้องขับเคลื่อนและรวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาคนมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตนพร้อมรับฟังทุกปัญหาหากมีสิ่งใดติดขัดหรือต้องการให้ รมช.ศธ. แก้ไขขอให้ส่งปัญหาเหล่ามาที่กระทรวงได้โดยตรง ที่ผ่านมาเห็นถึงความทุ่มเท ของครูพันธุ์พิเศษ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาออนไลน์ที่ กศน.มีการวางแผนจัดการได้ดีเยี่ยม ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการอบรม และจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบออนไลน์ในเรื่องหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ด้านอาชีพ และส่งเสริมให้นำความรู้เหล่านี้ไปผลิตเป็นรายการโทรทัศน์เผยแพร่ไปยังช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางทีวีดิจิตอลช่อง 52 ช่อง ETV เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมในมิติของอาชีพ การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยมีสัญลักษณ์ ONIE Premium​ บ่งบอกว่าเป็นสินค้าพรีเมี่ยมของ กศน. ซึ่งสัญลักษณ์นี้ออกแบบและตัดสินโดยคน กศน. ในส่วนคำว่า Infinity หมายถึง ไม่มีที่สิ้นสุดแห่งการพัฒนาในทุกมิติ เมื่อมาที่ กศน.จังหวัดสกลนคร ได้เห็นถึงการนำเอาอัตลักษณ์ของชุมชนขึ้นมานำเสนอได้อย่างโดดเด่น อย่างน่าชื่นชม อาทิเช่น ผ้าย้อมคราม มีการส่งเสริมการออกแบบ packaging การจัดอบรมครู กศน. การสร้างเครือข่าย การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างกลมกลืน ส่วผลให้มีการต่อยอดและพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนในวงกว้างต่อไปได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ตนไม่ลืมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาว กศน. โดยการเพิ่มอัตรากำลังในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย ที่จะเปิดสอบในเร็วๆนี้

ส่วนการดำเนินงานของ สช. นั้น ตนขอชื่นชมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ การใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ ที่แสดงถึงความตั้งใจของการป้องกัน Covid 19 ตามมาตรการของ สาธารณสุข รวมถึงความช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้มีมาตรการให้การกู้ยืมเงินในส่วนของ “กองทุนกู้ยืมโรงเรียนในระบบ” ของโรงเรียนเอกชน จำนวน 500,000 บาท “ตนพูดจริง ทำจริง เรื่องไหนทำได้ ทำทันที นี่คือสไตล์การทำงานของ กนกวรรณ วิลาวัลย์” ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ. กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว: เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ: ปรานี บุณยรัตน์ ณัฐวุฒิ วากะดวน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here