Sharing

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ) พร้อมด้วย  ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. และนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของ กศน. และ สช. ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนพกนก บุรุษนันทน์ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์  และนางพรนิภา เลาศรี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมทั้ง ผู้แทนโรงเรียนเอกชน ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา กศน. และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่าขอชื่นชมผลการดำเนินงาน 5ดี พรีเมี่ยม ของ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จัดได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับเครือข่าย โดยใช้การจัดการศึกษาเป็นหลักในการให้การศึกษา ต่อยอดอาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญา ที่เป็นอัตลักษณ์และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว  สอดคล้องกับโมเดลกาฬสินธุ์แฮปปี้เราของจังหวัด ได้อย่างตรงจุด อาทิเช่น ผ้าไหมแพรวา  กระติ๊บข้าวเหนียวมหัศจรรย์ ร่มผ้าขาวม้าเสื้อเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ ผ้าหมักโคลน เป็นต้น ดังนั้นขอให้เดินหน้าวางแผนและบูรณาการการทำงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพราะการจัดการศึกษาของ กศน. จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพี่น้องประชาชน จึงจะเป็นความสำเร็จร่วมกันในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ที่สำคัญ คือ การจัดการศึกษาให้เข้าถึงคนทุกช่วงวัย ให้เกิดขึ้นทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้และดำรงชีพได้อย่างมีความสุขและขณะนี้ กศน. กำลังจัดทำหลักสูตรพรีเมี่ยมออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา การจัดอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลรามา และหากนักศึกษา กศน. กาฬสินธุ์ ต้องเรียนหลักสูตรอะไรขอให้แจ้งมาได้เลย เพราะได้มอบหมายให้ทาง กศน. จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นไว้แล้ว ในส่วนของโรงเรียนเอกชน นั้นนับว่าเป็นกลไกทางการศึกษาที่สำคัญยิ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะหาแนวทางมาช่วยเสริม เติมเต็มพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน ซึ่งอาจจะจัดรายการติวเข้มออนไลน์ โดยการนำครูเก่งๆจากสถาบันติวเตอร์ดังๆ มาติวให้กับนักเรียนเพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ต่อไปรมช.ศธ.กล่าว

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ  กรรณิกา พันธ์คลอง

ภาพ : ปรานี บุญยรัตน์  ณัฐวุฒิ  วากะดวน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here