นักวิชาการฟันธง “เลื่อนเลือกตั้ง” หลังแม่น้ำ 5 สาย สับขาหลอกพรรคการเมือง

Sharing

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองภาพการเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญฉบับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ว่า เป็นเรื่องประหลาดมากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้เรื่อยๆไม่มีกรอบเวลากำหนดว่าจะต้องมีระยะเวลากี่เดือน กี่วัน ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา ซึ่งทุกฉบับมีการกำหนดกรอบแน่นอนไว้แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีการประกาศไว้ ทำให้สามารถเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้ ไม่มีกำหนด สุดท้ายแล้วจะอยู่ที่แม่น้ำ 5 สาย เป็นผู้กำหนดชะตากรรมประเทศชาติ

ในการส่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสู่ศาล เพื่อตีความก็ต้องมาดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน เพราะในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไม่มีการกำหนดกรอบเวลาไว้ ทั้งนี้ หากศาลพิจารณามาว่า ในเนื้อหาที่ส่งมาให้พิจารณานั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ จะทำให้พรป.ฉบับดัวกล่าวตกไปทั้งฉบับก็ได้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมาร่างกันใหม่ใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง การเลื่อกตั้งก็อาจจะเลื่อนออกไปก่อน  หากเป็นเช่นนี้ใครจะรับผิดชอบ

ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวต่อว่า  ในส่วนของการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลคงไม่เร็วอย่างที่คาดกันไว้ คงใช้เวลาพอสมควร หรือ รัฐบาลใหม่น่าจะได้เริ่มงานก็กลางปี 2562 หากยุ่งยากก็จะเลื่อนออกไปอีก ส่งผลให้คสช.อยู่เป็นรัฐบาลยาวนาน 5 ปี

ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวด้วยว่า ในส่วนของอำนาจของรัฐธรรมนูญฉบับชั้วคราวที่มีการร่างขึ้นมาทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร ไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารกี่ครั้งจะมีการออกรัฐธรรมนูญชั่วคราวและมีมาตราใดมาตราหนึ่ง ที่ให้อำนาจหัวหน้าคณะรัฐประหารมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ มีอำนาจเหนือทุกอย่าง อาทิ คสช.มีมาตรา 44 ซึ่งไม่มีใครมาทำอะไรคณะคสช.ได้ เพราะมีการนิรโทษกรรมไว้แล้ว ไม่สามารถเอาผิดได้

อีกทั้งนายมีชัยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญดังนั้น มาตรา 44 ยังทรงอำนาจต่อไป จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คสช.ยังคงมีอำนาจทางการบริหารเพราะสามารถใช้อำนาจผ่านสมาชิกวุฒิสภาได้ เมื่อกลไล เปิดช่องให้ คสช. มีอำนาจยาวต่อเนื่อง วันนี้ ถ้าเราบอกว่าจะกลับเป็นประชาธิปไตย คสช.ควรเปิดทางให้ประชาชนมีสิทธิ์ มีเสียงบ้าง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img