Sharing

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรมช.ศธ ณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ สำนักงาน กศน.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใต้สถานการณ์โรคแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร บาทหลวงวิโรจน์ โพธิ์สว่าง ประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และนายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา กศน. และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ ตามที่ได้รับการรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารว่าอยากให้มุกดาหารเป็นเมืองแห่งการศึกษา เป็นศูนย์กลางทางกลางศึกษาในแถบนี้ เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยอยากให้มีมหาวิทยาลัยและสนามบินเพื่อการพัฒนาทางด้านการค้า การลงทุน การโรงแรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น ตรงนี้ตนยินดีสนับสนุนความคิดของผู้ว่าอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะไปดำเนินการต่อ ในการนำเสนอใน ครม. ดังนั้นเพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือไปยังที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. แล้วตนจะไปขับเคลื่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อคนจังหวัดมุกดาหารต่อไป และในขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการ เข้าไปขับเคลื่อนการศึกษาในระดับที่ยังมีผู้ที่จบการศึกษาบางระดับยังไม่ถึง 50 % โดย กศน. จะเข้าไปเสริมและเพิ่มเติมในการศึกษาพื้นฐาน ในเรื่องของการศึกษาต่อเนื่อง ด้านอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาลงพื้นที่ มาฟังปัญหา มาติดตาม และรับทราบปัญหา แบบตาต่อตา ใจถึงใจ รวมถึงตั้งใจมาเพื่อให้กำลังใจคนทำงานทุกท่าน สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์กับชาวมุกดาหาร ในเรื่องของการมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ กศน.ตำบล ที่อยู่ในระดับที่มีความใกล้ชิดของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ได้ทำงานเพิ่มศักยภาพ มีขวัญ กำลังใจ ดิฉันยินดีทำให้เต็มที่จนถึงระดับของจังหวัด และในทุกส่วนที่ กศน. จะมีบุคลากรร่วมได้ เราจะทำเต็มที่ “ ดร.กนกวรรณ กล่าวในที่สุด

ข่าว: เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ: ปรานี บุญยรัตน์ ณัฐวุฒิ วากะดวน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here