Sharing

 

(2 พ.ย.63) วันแรกของการเปิดรับสมัคร นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล (ตุ๊ก) ผู้สมัครนายก อบจ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายสิทธิกร วันทนียกุล (มอส) ผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เขต 2 ในนามกลุ่ม “ภูมิใจไทอำนาจ” ได้หมายเลข 3 สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้

นายสิทธิกร เปิดเผยว่า ในฐานะของคนรุ่นใหม่ ที่ทำกิจกรรมรับใช้พี่น้องชาวอำนาจเจริญอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา อยากขออาสารับใช้ชาวบ้านในฐานะ ส.อบจ. โดยหวังที่จะผลักดันแนวคิดและนโยบายให้เป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของชาวอำนาจเจริญมากยิ่งขึ้น จึงอยากฝากความหวังไว้กับชาวอำนาจฯทุกคน ให้เลือกเบอร์ 3 เพื่อมาพัฒนาอำนาจเจริญบ้านเรา เพราะเราฮักอำนาจเจริญ

สมดังสโลแกนของกลุ่มภูมิใจไทอำนาจที่ว่า “ภูมิใจไทอำนาจ เดินหน้าทำงาน สร้างบ้านแปงเมือง พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ด้านนางสาววันเพ็ญ ระบุว่า จังหวัดอำนาจเจริญ ยกฐานะเป็นจังหวัดมาแล้วเกือบ 27 ปี มีหลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านเรายังต้องการการพัฒนา ประชาชนยังมีปัญหาที่รอการแก้ไขช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน

วันเพ็ญ ตั้งสกุล กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ ด้วยเลือดนักการเมืองที่มีลมหายใจเข้าออกคือประชาชน มีความพร้อมทั้งกายและใจในการทำงาน มีทีมงานที่เข้มแข็ง ตลอดเวลาที่ผ่านมา เมื่อประชาชนมีทุกข์เราร่วมปรึกษา เมื่อมีปัญหาเราร่วมแก้ไข เพราะเราห่วงใยประชาชน เราเดินหน้าทำงานมาโดยตลอด เพื่อสร้างบ้านแปงเมือง ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ถึงเวลาแล้วที่
อำนาจเจริญ “ต้องเจริญ” กว่านี้
อำนาจเจริญ “ต้องพัฒนา” กว่านี้
อำนาจเจริญ “อยู่ดีมีความสุข” กว่านี้
อำนาจเจริญ “ประชาชนต้องมีความสุข” กว่านี้
ขอโอกาสกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ “วันเพ็ญ ตั้งสกุล” เข้าไปทำงานดูแลรับใช้ชาวอำนาจเจริญ ในฐานะ นายก อบจ.อำนาจเจริญ เราทราบปัญหาและสิ่งที่ต้องการ เราพร้อมทำงานทันทีถ้าทุกท่านให้ความเมตตา 20 ธันวาคม เข้าคูหากาเบอร์ 3 วันเพ็ญ ตั้งสกุล เบอร์ 3 เป็นนายก อบจ.อำนาจเจริญ
” ถนนต้องปลอดภัย น้ำไหล ไฟสว่าง ก้าวข้ามความยากจน สร้างคนสร้างอาชีพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “

Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here