Sharing

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุม “แรงงานสัมพันธ์มิตรไมตรี” องค์กรแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในภาวะวิกฤต แก้ไขปัญหาต่างๆ ในแนวทางที่ยั่งยืน ตามนโยบาย “MOL Agenda รวมไทยสร้างชาติ ปี 2564”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม “แรงงานสัมพันธ์มิตรไมตรี” ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายแรงงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ปรึกษาหารือร่วมกันตลอดจนรับฟังปัญหาจากองค์กรแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นนโยบาย “MOL Agenda รวมไทยสร้างชาติ ปี 2564” ของ กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤติ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแนวทางที่ยั่งยืน เพื่อคุ้มครอง ดูแลสิทธิความเป็นธรรมในการจ้างงาน คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และรักษาสภาพการจ้างงานให้คงไว้ ณ ห้องประชุมมารีน่า โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงแรงงานของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งนายจ้าง ผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัว แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชื่อ “โครงการ ม.33 เรารักกัน” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here