ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ร่วมประชุมร่วมกับองค์กรแรงงานในพื้นที่ จ.อยุธยา ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ลูกจ้างในสถานประกอบการ

Sharing

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการแรงงานสัมพันธ์มิตรไมตรีครั้งที่ 2/2564 สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับองค์กรแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ ลูกจ้างในสถานประกอบการ

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 . นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการแรงงานสัมพันธ์มิตรไมตรีครั้งที่ 2/2564 เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ผู้นำองค์กรแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน และมุ่งหวังที่จะขยายผลให้รับทราบถึงความตั้งใจ ความพยายามของกระทรวงแรงงานในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ตลอดจนปัญหาด้านแรงงานอื่น โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อนายจ้าง ลูกจ้าง กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการแนวทางเยียวยา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของลูกจ้าง ภายใต้โครงการ 33เรารักกันและสำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีแนวทางส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ดำเนินต่อไป โดยใช้มาตรการบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง ลดต้นทุนทางการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น หรือหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ขอให้มีการปรึกษาหารือจนเกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกัน ลูกจ้างมีงานทำ มีรายได้ และนายจ้างสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยเช่นกัน


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img