รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ ร่วมคอนเฟอร์เรนซ์ในพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process : CP)

Sharing

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process : CP) ผ่านระบบการประชุมทางไกล หารือถึงปัญหาของแรงงานที่ทำงานในต่างประเทศ และหาแนวทางการดูแลคุ้มครองแรงงาน เสริมสร้างสมรรถนะและความร่วมมือระหว่างรัฐ

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process : CP) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานในต่างประเทศ หารือถึงปัญหาของแรงงานที่ทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาแนวทางการดูแลคุ้มครองแรงงาน เสริมสร้างสมรรถนะและความร่วมมือระหว่างรัฐ ซึ่งประเทศเนปาลเป็นประธานตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจับน และจะส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานโดยมีประเทศสมาชิก CP ประกอบด้วย 12 ประเทศได้แก่ อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม โดยมีประเทศผู้นำเข้าแรงงานในฐานะผู้สังเกตการณ์ 8 ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน อิตาลี คูเวต มาเลเซีย กาตาร์ เกาหลี ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ซึ่งให้การสนับสนุนทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของ CP ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุรชัย กล่าวชื่นชมสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลในการเป็นประธานกระบวนการโคลัมโบ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้มีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาของการบริหารจัดการด้านการจัดส่งแรงงานไปยังประเทศปลายทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ทั้งนี้ ประเทศไทยขอชื่นชมสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานในการเป็นประธานกระบวนการโคล้มโบต่อจากประเทศเนปาล และประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการโคลัมโบ เพื่อบรรลุแนวทางการพัฒนาตาม GCM และ SDGs 2037 ต่อไป และขอให้สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการในช่วงของการเป็น CP Chairmanship


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img