“คมนาคม” แจงข้อเสียซื้อหุ้นคืน จัดทำแผนคู่ขนานฟื้นฟู “การบินไทย”

Sharing

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงคมนาคมได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เม..ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมองว่าในแผนแก้ไขปัญหาการบินไทยที่จะหาทางออกร่วมกันนั้น มีรายละเอียด จึงหารือกระทรวงการคลัง เพื่อนำแผนมามาพิจารณาคู่ขนาน ก่อนที่จะมีการเสนอให้ นายกรัฐมนตรีต่อไป

โดยที่ผ่านมาคมนาคมได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบินไทยที่เป็นไปได้ใน 2 แนวทาง คือ

1.ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลัง และการบินไทย เสนอให้คลังเข้าซื้อหุ้นการบินไทย จากกองทุนวายุภักษ์ ให้ได้กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจ

2.เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ เพื่อกำหนดเป็นสายการบินแห่งชาติในอนาคต ขณะเดียวกันปล่อยให้การบินไทย เป็นบริษัทเอกชน เช่นเดิม และดำเนินการไปตามกระบวนการฟื้นฟูของศาลต่อไป

ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบให้เห็นว่า แนวทางที่ 1 หากรัฐเข้าไปซื้อหุ้นการบินไทยจะมีความเสี่ยงตามทั้งในเรื่องของ... และกฎหมายต่างๆ ที่ทำให้เกิดเป็นภาระทั้งบริษัท และรัฐ ขณะเดียวกันรัฐจะตอบสังคมอย่างไรกรณีเปลี่ยนสภาพไปมา ส่วนพนักงานที่ออกไปแล้วอาจกลับมาฟ้องร้องได้ และรัฐอาจจะต้องมีภาระสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่างๆ อีก ปีละกว่า 50,000 ลบ. ตาม KPI ของ สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ(สคร.) โดยรัฐอาจจำเป็นต้องเข้าไปค้ำประกันเป็นช่วงเวลา ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี จนกว่าการบินไทยจะกลับมามีกำไร ทำให้คาดว่า รัฐต้องใช้เงินค้าประกันหรือสนับสนุนเงินลงทุนกว่า 150,000-250,000 ล้านบาทใน 3-5 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ หากแผนฟื้นฟูทำไม่สำเร็จภาระจะกลับมารัฐทันที  ต่างจากแนวทางเลือกที่ 2 คือรัฐตั้งองค์กรใหม่ และให้การบินไทยดำเนินการฟื้นฟูต่อไปนั้น ซึ่งไทม์ไลน์ของการจัดตั้งก็สามารถดำเนินการได้ภายใน 5 เดือน

ข้อดีคือบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากเป็นการดำเนินการจากเล็กไปใหญ่ ไม่มีหนี้สินใช้เงินลงทุนไม่เกิน 50,000 ล้านบาท บริษัทใหม่สามารถคัดบุคลากรใหม่ สามารถนำมืออาชีพทั้งจากภายนอก และภายในองค์กรการบินไทยเข้ามาร่วมงาน

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า พร้อมให้การสนับสนุนกระทรวงการคลัง และการบินไทยที่จะแก้ไขปัญหาการบินไทยหากแผนฟื้นฟูที่จัดทำขึ้นดังกล่าวมีความสมบูรณ์  แต่หากไม่เรียบร้อย ในเรื่องนี้ก็ต้องมาหารือร่วมกัน เพราะการบินไทยเคยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมมาก่อน ตนก็อยากให้มีการแก้ไขสำเร็จ ส่วนแนวทางที่กระทรวงคมนาคม ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ถือเป็นสิทธิ์ในที่ประชุม


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img