สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

Sharing

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดน่าน เพื่อหารือด้านการข่าวการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงมาตรการการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนป้องกันโควิด-19

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดน่าน ห้องประชุมโรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ ร่วมหารือด้านการข่าวการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงมาตรการการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานและบูรณาการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2 แห่งได้แก่โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร City Cite ลูกจ้างผ่านการตรวจ 15 คน เป็นแรงงานกัมพูชา 11 คน เมียนมา 4 คนและโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร A-DRINA ลูกจ้างผ่านการตรวจ 21 คน เป็นแรงงานไทย 19 คน แรงงานลาว 2 คน

นายชัยนรงค์ กล่าวว่า พี่น้องต่างด้าวที่ได้มาพำนักอาศัยในพื้นที่นั้น เป็นผู้ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการดำเนินการปฏิบัติการทั้งหมดนั้นก็ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะให้ลงมากำกับดูแล ไม่ให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วงเวลานี้ ซึ่งอาจจะนำพาในเรื่องของไวรัสโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่ได้ ในขณะเดียวกันเราก็ดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ให้มีความมั่นใจได้ว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวแล้วว่าในช่วงเวลานี้ ให้แรงงานที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้มีมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเน้นย้ำให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวทราบ ถึงมาตรการการทำงานอย่างปลอดภัยและวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img