Sharing

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการวัคซีนโควิด – 19 เพื่อผู้ประกันตน .33 จังหวัดชลบุรี ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการวัคซีนโควิด – 19 เพื่อผู้ประกันตน .33 จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา พัทยา .ชลบุรี

นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้มีนโยบายให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการในจังหวัดพื้นที่เศรษฐกิจ สร้างภูมิป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตน คนรอบข้าง และผู้เข้ามารับบริการ เพื่อให้กิจการและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here