นฤมล มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพิ่มเติม ช่วยเหลือพี่น้องแรงงานแคมป์คนงานก่อสร้าง

Sharing

รมช.แรงงาน ส่งทีมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพิ่มเติม แก่แคมป์คนงานก่อสร้างและเคหะชุมชนออมเงิน เขตสายไหม บรรเทาพิษโควิด-19

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) ยังคงมุ่งหน้าที่จะพัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างแรงงานคุณภาพ ยกระดับแรงงานให้มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และให้แรงงานกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้เข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงเดินหน้าสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีแก่แรงงานอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน สำหรับแผนการดำเนินงานรวมถึงมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานยังคงเดินหน้าต่อไป โดยได้ปรับแผนการให้สอดคล้องตามสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องแรงงานมากที่สุด และในช่วงนี้ยังคงมอบหมายให้ทีมงานลงพื้นที่มอบข้าวกล่องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เพื่อร่วมเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยในครั้งนี้ได้นำไปมอบให้แคมป์คนงานของบริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด และเคหะชุมชนออมเงิน เขตสายไหม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาพิษโควิด-19

รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการมอบหมายทีมงานลงพื้นที่มอบข้าวกล่องเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 พบว่า มีแคมป์คนงานของบริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด ตั้งอยู่ซอยวัชรพล 18 แขวงคลองถนน เขตสายไหม ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร จึงได้มอบหมายให้ทีมงานนำข้าวกล่องและเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ยังขาดแคลนไปมอบให้เพิ่มเติม เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สเปรย์ ของใช้สำหรับเด็กทารกแรกเกิด เป็นต้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่นำไปมอบให้เพิ่มเติมในครั้งนี้จะทำให้พี่น้องแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่ามกลางวิกฤติโควิด-19

คุณสมทรง อัฐนาค คนงานแคมป์ก่อสร้าง บริษัท ยูเวิร์ค999 จำกัด กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยเหลือพวกเราชาวแรงงานในแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาพวกเราที่อาศัยอยู่ใจแคมป์ต้องใช้ชีวิตค่อนข้างลำบาก เพราะแคมป์คนงานยังถูกสั่งปิดมาจนถึงตอนนี้ สิ่งของที่ท่านได้มามอบให้เพิ่มเติมจะทำให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในช่วงสถานการณ์นี้


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img