ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 จับมือ สาธารณสุข สร้างการรับรู้สถาบันปอเนาะ ด้านการจัดการเรียนสอน การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้แทนสถาบันการศึกษาปอเนาะในพื้นที่

Sharing

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting กับสถาบันปอเนาะในพื้นที่จังหวัดยะลา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) “สธ. และ ศธ. ห่วงใยคนในสถาบันศึกษาปอเนาะ” เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริหาร ครูอาสาสมัครในสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ณ ห้องประชุมฮาลาบาลา สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา โดยทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลาได้ดำเนินการจัดขึ้น โดยที่การประชุมดังกล่าวได้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม ประกอบด้วย ตัวแทนจาก ศอ.บต. ศึกษาธิการจังหวัดยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กศน.จังหวัดยะลา ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รวมทั้ง ชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดยะลา ร่วมกันตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ โดยการประชุมนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ให้แก่ผู้แทนสถาบันการศึกษาปอเนาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาจำนวน 300 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กศน.อำเภอเมืองยะลา

นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การประชุมมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ และกระทรวงศึกษาธิการ ห่วงใยคนในสถานบันศึกษาปอเนาะ เนื่องจากว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการ ทั้งหน่วยงานสังกัด สพฐ. กศน. และ การศึกษาเอกชน สิ่งที่กังวล คือการสร้างการรับรู้แนวทางป้องกัน และมาตรการโควิด-19 ยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร เพื่อให้การสื่อสารสร้างการรับรู้ระหว่างรัฐ และประชาชน หรือนักเรียน นักสศคกษา ควรดำเนินการให้เร็วที่สุด และมากที่สุด จึงได้มีการประชุม ให้ความรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้ห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะต้องทำอย่างไร สถาบันการศึกษาปอเนาะ มีบางสถาบันที่มีนักเรียนอยู่ภายใน ไม่อนุญาติให้กลับ สามารถเปิด on-site ได้ ซึ่งความเป็นจริงต้องเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ การเปิดการเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับเจ้าของสถาบันการศึกษาปอเนาะ
แต่สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ประจำภายใน มีการออกมาข้างนอกสถาบัน จะเป็นการเปิดเรียนแบบ on-hand หรือon-line แทน ซึ่งบางพื้นที่การเปิด on-line มีปัญหา เนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์ในการสื่อสารของนักเรียนไม่พร้อม เพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่ในพื้นที่จะเป็นการเปิดเรียนแบบ on-hand แทน สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการในสถาบันปอเนาะนั้น คือทุกคนมีความเสี่ยงหมด ดังนั้นอาจต้องมีการกำหนดให้คนในห้ามออก และคนนอกห้ามเข้าโดยเด็ดขาด และจะต้องอยู่ในมาตรการของโรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด และหากมีการออกไปข้างนอก มาตรการแรกอาจจะต้องกักตัว14 วันและทำการตรวจหาเชื้อให้ชัดเจนก่อนที่จะเข้ามาภายในสถาบันได้ ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีน
ขณะนี้ทางศึกษาธิการจังหวัดได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยรณรงค์ให้บุคลากรครูสถาบันการศึกษาทุกแห่งได้ฉีดวัคซีนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาสถาบันศึกษาปอเนาะเองได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการประชาสัมพันธ์เรื่องของการฉีดวัคซีนและเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img