สพช.ปั้นคนสู่ตลาดโลจิสติกส์และการขนส่ง พลิกวิกฤตคนว่างงาน

Sharing

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ธุรกิจบางประเภทเกิดการชะลอตัว บางธุรกิจเลิกกิจการ ประชาชนว่างงาน รายได้ลดลง ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤติของประกลับมีธุรกิจหนึ่งที่สามารถคงสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมั่นคง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไปได้อีก นั่นคือ ธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบกิจการด้านการขนส่งสินค้า ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความต้องการแรงงานฝีมือในตำแหน่ง พนักงานขับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ (รถบรรทุกสินค้า) ได้มอบหมายให้ นางสาวสุณัฐดา วุฒิเฟย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เดินทางจากจังหวัดชลบุรี เพื่อมาแนะนำตำแหน่งงานว่างและสัมภาษณ์งานให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 15 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยผลจากการแนะนำและสัมภาษณ์งาน บริษัทยินดีรับทุกคนที่มีคุณสมบัติ มีความสนใจ และมีความพร้อมเข้าทำงาน โดยรายได้เริ่มต้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 25,000  บาท พร้อมสวัสดิการบ้านพัก ประกันชีวิต และอื่ น ๆ

นางสาวสุณัฐดาฯ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง จากสถาบันฯ นานาชาติทำงานกับบริษัท จำนวน 20 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ มีทัศนคติที่ดี และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ผลการปฏิบัติงานบริษัทมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ที่ผลิต “กัปตัน” ที่เป็นแรงงานมีฝีมือได้ตรงตามความต้องการของบริษัท สำหรับการฝึกอบรมรุ่นต่อไป บริษัทจะขอเข้ามาติดต่อแนะนำตำแหน่งงานว่างและสัมภาษณ์งานเพื่อรับเข้าทำงานกับบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด แน่นอน

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ นานาชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สถาบันฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง รุ่นที่ 1/2565 และจะทำการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบล เวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร. 0 5377 7471 หรือ FB. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img