รมว.แรงงาน ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงานประจำปี 2564 ณ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ชลบุรี

Sharing

          

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 . นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงานประจำปี 2564 วัดเขาบางทราย หรือวัดเขาพระบาทบางทรายพระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นลันพันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงแรงงานรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวาย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ตลอดจนประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ และร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมียอดทำบุญกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงานจำนวน 6,789,999 บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ทั้งนี้ วัดเขาบางทราย หรือวัดเขาพระบาทบางทราย ตั้งอยู่ที่ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร  บริเวณวัดอยู่เชิงเขาพระพุทธบาทบางทราย หรือเขาพระพุทธบาทสามยอด เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปูชนีย์ให้แก่วัดนี้หลายอย่าง เช่น มณฑปพระพุทธบาทเจดีย์ วิหารชั้นล่าง วิหารปัญจวคีย์ ตึกพำนักเจริญธรรมภาวนาที่วิเวกท้ายเขา และบ่อน้ำ เป็นต้น จุดเด่นที่น่าสนใจคือ มณฑปพระพุทธบาทสีขาวที่ตั้งอยูบนบนเชิงเขา ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์ บริเวณมณฑปพระพุทธบาทมีลานซึ่งมีระเบียงชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวของบ้านเรือน ชุมชน ขนาบไปกับสะพานชลมารควิถีที่ทอดยาวเลียบชายทะเลซึ่งเป็นภาพที่งดงามมาก


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img